Andre digitale ressursar

Biblioteka kan tilby fleire digitale tenester og databaser, via abonnement eller felles opne nasjonale eller regionale tenester.

Digitale medium er ein del av materialet som skal stillast til disposisjon ved eit folkebibliotek, og innbyggarane nyttar i aukande grad tilboda om digitale medium frå biblioteka. Desse tenestene er opne for alle:

  • Filmbib - strøym kort- og dokumentarfilmar - Filmbib  er ei strøymeteneste frå Norsk filminstitutt. Tenesta lar deg låne norske kort- og dokumentarfilmar frå biblioteka i Noreg der du er. Logg inn med Nasjonalt lånekort og PIN-kode. Viss du vil sjå film på telefon eller nettbrett, må du laste ned Filmbib-appen frå App Store eller  Google Play Om du manglar lånekort eller PIN-kode, eller har problem med innlogginga, må du ta kontakt med biblioteket.
  • Forfattarar frå Sogn og Fjordane- her finn du omtalar forfattarar med tilknytning til Sogn og Fjordane.
  • Lokalhistoriske artiklar - her er oversikt over artiklar frå lokalhistoriske tidsskrift, årbøker, sogeskrift, julehefte, artikkelsamlingar mm. frå 1865 og fram til i dag. Nokre av artiklane er digitalt tilgjengelege.