Prosjekt og prosjektutvikling

For styrke biblioteka og bibliotektilbodet i fylket arbeider vi med ulike utviklingsprosjekt

Vi arbeider både med eigne prosjekt, i samarbeid med biblioteka i fylket, og støttar biblioteka i deira prosjektarbeid.

Hjelp til prosjektsøknader

Seksjon for bibliotekutvikling rettleiar og hjelper biblioteka med søknadsskriving, ta kontakt om du treng råd eller ein sparringpartnar.

Vi har også møte og verkstader om søknadsskriving for biblioteka, gjerne i samband med utlysing av midlar frå Nasjonalbiblioteket. Vi gir også individuell rettleiing på enkeltsøknader.

Seksjonen sine prosjekt

Under finn du informasjon om nokre pågåande og avslutta tiltak.

Prosjektperiode: 2017-2020. Støtta av Nasjonalbiblioteket.

Korleis gir vi brukarane dei gode kjeldene? Vi er engasjerte i tema i tida. Vi kan søke. Vi har med oss mobile oppslagsverk, og vi er logga på det meste av dagen. Finn vi sann, nøytral informasjon? Biblioteka har ei truverdig stemme i informasjonsflaumen, men dei kan med fordel snakke høgare. I prosjektet «Kjelda» er målet å gi brukarane dei gode kjeldene og samstundes eit breiare bilde av kva biblioteket kan by på.

For bibliotektilsette er det ei utfordring både å ha oversikt over dei gode kjeldene til kvar tid, og å vite korleis dei best kan formidle dei vidare. Hovudmålet med «Kjelda» er å sitje att med effektive metodar for å formidle gode kjelder, som vi kan halde fram med etter prosjektperioden. Biblioteknettstadene har mykje å by på for innbyggjarane i kommunane. Målet med prosjektet er også at fleire skal finne og dra nytte av innhaldet og tenestene til biblioteka.

Ta gjerne kontakt med prosjektleiar Terje Haugsgjerd om du har spørsmål eller innspel.

Prosjektperiode: 2017 - 2020. Støtta av Gjensidigestiftelsen.
Det Felles Innvandrerråd i Hordaland har saman med Bergen Offentlige Bibliotek og Hordaland fylkesbibliotek fekk nye 1 420 000 kroner frå Gjensidigestiftelsen i desember 2018, til å vidareføre arbeidet med å vise mangfald og auke integreringa mellom nordmenn og innvandrarar i prosjektet Rom for møte. Prosjektet har tidlegare motteke 1 million.

I 2018 var det tiltak i sju kommunar. Det blei arrangert Rom for møte-turné i Askøy, Fjell og Sund.

Ta gjerne kontakt med prosjektleiar Terje Haugsgjerd om du har spørsmål eller innspel.

I modellbibliotekprogrammet får bibliotek støtte til å utvikle biblioteket til gode formidlings- og møteplassar. Les meir om modellbibliotekprogrammet.