Prosjekt

Bibliotekutvikling driv ei rekkje utviklingsprosjekt i samarbeid med folkebiblioteka og biblioteka i dei vidaregåande skulane i Vestland.

Rettleiing i og verkstader om prosjektsøknader

Vi rettleier bibliotek i deira søknadsskriving. Før søknadsfristen til Nasjonalbiblioteket, arrangerer vi ofte verkstad i søknadsskriving for dei biblioteka som ønskjer å søke. På verkstaden går ein gjennom kriterier for gode søknader og har idédugnad rundt aktuelle og spiranden prosjektidear. Fylkesbiblioteket gjev også individuell rettleiing på enkeltsøknader.

Her finn du informasjon om nokre av desse, både pågåande og avslutta tiltak.

Prosjektperiode: 2017-2020. Støtta av Nasjonalbiblioteket.
Korleis gir vi brukarane dei gode kjeldene? Vi er engasjerte i tema i tida. Vi kan søke. Vi har med oss mobile oppslagsverk kor enn vi er, og er pålogga det meste av dagen. Finn vi sann nøytral informasjon? Biblioteka har ei truverdig stemme i informasjonsflaumen, men kan med fordel prate høgare. I prosjektet «Kjelda» er målet å gi brukarane dei gode kjeldene og samstundes eit breiare bilde av kva biblioteket kan by på.

For bibliotektilsette er det ei utfordring både å ha oversikt over dei gode kjeldene til ei kvar tid, og vete korleis dei best kan formidle dei vidare. Hovudmålet med «Kjelda» er å sitje att med effektive metodar for å formidle gode kjelder, som vi kan halde fram med etter prosjektperioden. Biblioteknettstadene har mykje å by på for innbyggjarane i kommunane. Målet med prosjektet er også at fleire skal finne og dra nytte av innhaldet og tenestene til biblioteka.

Ta gjerne kontakt med prosjektleiar Terje Haugsgjerd om du har spørsmål eller innspel.

Prosjektperiode: 2017 - 2020. Støtta av Gjensidigestiftelsen.
Det Felles Innvandrerråd i Hordaland har saman med Bergen Offentlige Bibliotek og Hordaland fylkesbibliotek fekk nye 1 420 000 kroner frå Gjensidigestiftelsen i desember 2018, til å vidareføre arbeidet med å vise mangfald og auke integreringa mellom nordmenn og innvandrarar i prosjektet Rom for møte. Prosjektet har tidlegare motteke 1 million.

I 2018 var det tiltak i sju kommunar. Det blei arrangert Rom for møte-turné i Askøy, Fjell og Sund.

Ta gjerne kontakt med prosjektleiar Terje Haugsgjerd om du har spørsmål eller innspel.