Tidlegare tilskot

Her finn de oversikt over tilskot seksjon for bibliotekutvikling har lyst ut tidlegare. Informasjon om korleis de skal rapportere bruk av midlane og be om utbetaling ligg på kvart enkelt tilskot.