E-bøker

Biblioteka i Vestland har ei felles samling med e-bøker og tilbyr appen BookBites som gjer det mogleg for alle biblioteka å låne ut e-bøker til brukarane sine. Seksjon for bibliotekutvikling organiserer dette tilbodet for biblioteka. (Bergen har si eiga ordning og er ikkje med i fellesløysinga.)

Lån av e-bøker i BookBites

Du kan enkelt låne e-bøker frå biblioteka i Vestland. Alt du treng er BookBites-appen, lånekort og pinkode. Då får du tilgang til fleire tusen e-bøker, og får same tilbod uansett kva for kommune du bur i. Det er gratis å låne bøker både på biblioteket og i BookBites-appen!

Korleis gjer eg det?

  1. Du treng epost-adresse og lånekort. Har du ikkje lånekort, får du det på biblioteket.
  2. Last ned appen Bookbites frå App Store eller Google Play
  3. Lag ein brukar med epost-adresse og passord, eller via Google- eller Facebook-kontoen din.
  4. Logg inn med lånenummer og pinkode frå biblioteket.
  5. Finn e-bøker eller digitale lydbøker, last ned og les eller høyr.

Treng du hjelp?

Dersom noko går gale, kan du kontakte det lokale biblioteket ditt for å få hjelp.

For biblioteka

Meir informasjon og marknadsføringsmateriell frå Biblioteksentralen.

Verdensbiblioteket

Verdensbiblioteket er eit samarbeid mellom nasjonalbiblioteka i Noreg og Sverige. Det er ei digital teneste der du finn e-bøker og lydbøker på andre språk enn norsk. Brukarane kan sjølve opprette ein brukarkonto med ei e-postadresse, og deretter logge inn for å lese og lytte – heilt gratis.

Nasjonalbiblioteket har laga ein del marknadsføringsmateriell som biblioteka kan bruke for å gjere tenesta kjend.

Det er nasjonale avtaler som ligg til grunn for at vi får kjøpe inn og låne ut e-bøker og digitale lydbøker. Utvalet er bestemt av kva bøker som kjem i kulturfondordninga, kva bøker vi har tilgang til å kjøpe, og kva midlar vi har til å kjøpe inn for.

Bøker som er nyare enn to år, kjøper vi inn i pakker på 10 utlån/lisensar. Når alle utlåna i pakkane er brukt opp, vil den neste lånaren ikkje finne boka.

Når det gjeld bøker som er eldre enn to år, har du tilgang til dei fleste e-bøkene som er utgjevne på norske forlag så lenge biblioteka har pengar att på budsjettet. Når månadsbudsjettet er brukt opp, vil mange av titlane forsvinne. Ved neste månadsskifte kan dei dukke opp att.

Utvalet av e-lydbøker er lite og svært dyrt i bruk. Det er difor avgrensa kor mykje lydbøker biblioteka kan tilby lånarane.