Landslovjubileet

foto av Bryggens museum

Jubileumsutstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år

Kan ein lage ei svær utstilling om berre ei bok? Svaret er ja! Bli med og sjå ei storslått utstilling om kong Magnus Lagabøte si landslov på Bryggens Museum. I tillegg til eit unikt eksemplar av Landslova, viser utstillinga fram ei mengd mellomalderdokument, arkeologiske funn og kulturhistoriske skattar.

Håkonshallen i Bergen med blå himmel bak

Landslova 750 år – klart vi må feire!

Landslova vart laga i Håkonshallen i Bergen og i år feirar vi at det er 750 år sidan denne viktige lova for den tidlege statsdanninga i Noreg vart til.

Teikning av Bergen på 1500-talet.

Ei av dei første landsdekkande lovene i Europa

Med Magnus Lagabøtes landslov fekk vi for første gong ei lov som gjaldt for heile Noreg, eit viktig kjenneteikn på eit samla rike. Dette var den tredje landsdekkande lova i Europa.

Ein steinvarde 1158 m over havet, med utsikt over Vossevangen

Vetar og vardar i Vestland - ein illevarslande del av livet i over 800 år

Store bål plassert på høge og godt synlege fjell. Dette vart starten på eit system som i Landslova frå 1274 er blitt eit landsdekkande varslingssystem.

Tre jenter forkledd som vikinger sloss med tresverd.

Frå kristenrett til landslov - to jubileum same år

Med kristenretten på Moster vart det tatt eit viktig steg bort frå eit vikingsamfunn til eit gryande statssamfunn, som fekk si endelege form med Landslova.

Maleri av Guds fire døtre

Guds fire døtre

I Magnus si eiga kyrkje, Bergen domkirke, inviterer biskopen til verdisamtalar om fire sentrale tema frå bibelen som også kan knytast til Landslova.

Dame kikker på et stort steinkors, utendørs

Internasjonal forskarkonferanse: "Crossroads of Religion and Law in the Conversion of Norway"

17. og 18. april inviterte Moster 2024 til internasjonal forskarkonferanse i universitetsaulaen i Bergen. Sjå oppsummering av konferansen.

Vestland fylkeskommune logo Bergen kommune logo Universitetet i Bergen logo Bymuseet logo
Statsforvaltaren i Vestland logo Den norske kyrkja logo Høgskulen på Vestlandet logo Moster 100 år logo