rød knappenål på en kalender
Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Dette kan du vere med på i jubileumsåret

I løpet av landslovjubileet kan du delta på ei rekkje arrangement rundt om i Vestland. Bli med på teatervandring om Magnus Lagabøte i Bergen, eller få med deg historisk seminar på Baroniet i Rosendal, og mykje meir!

Vestland kan presentere eit mangfaldig og rikt jubileumsprogram for alle aldersgrupper. Du kan blant mykje anna delta på mellomalderfestival i Bergen, det vert jubileumsprogram med utgangspunkt i historia om Audun Hugleiksson i Sunnfjord, og litteraturbåten Epos legg ut på Lagabøte-turné i heile fylket.

Det blir konsertar og arrangement m.a. i regi av Festspillene i Bergen i historiske rammer i Rosenkranztårnet, Håkonshallen, Bergen Domkirke og steinkyrkjer i Sogn.

Merk at mange arrangement er ikkje klare ennå, og blir lagt inn i oversikta etterkvart som vi har dato og meir innhald. 

Februar

12. februar: Middelalderforum: Kongens palatium i Bergen. Kongsgarden på Holmen då kong Magnus Lagabøte gav landslova i 1274 ved Alf Tore Hommedal, førsteamanuensis i middelalderarkeologi ved Universitetsmuseet i Bergen.
Stad: Frille og Dyvekes vinkjeller
, Bergen. Arrangør: Middelalderklyngen, UiB. Meir infouib.no.

22. februar: Bjørgvin bispedøme, Bjørgvin kirkeakademi og Bergen domkirke inviterer til temakveldar i høve verdiåret. Tema: Guds fire døtre: Miskunn, Rettferd, Fred, Sanning. Gjestar: Professor Jørn Øyrehagen Sunde og professor Alf Tore Hommedal. Leiar i komiteen for Landslovsjubileet i Vestland, fylkesordførar Jon Askeland, opnar.

Stad: Bergen domkirke.
Meir informasjon på kirken.no 

Mars

18. mars: Middelalderforum: Bryllaup og ekteskap i Landslova: Eit verdsleg eller eit kyrkjeleg tema? Ved Knut Høiaas, museumspedagog ved Bymuseet i Bergen. Stad: Frille og Dyvekes vinkjeller, Bergen.
Arrangør: Middelalderklyngen, UiB.
Meir info på
uib.no

21. mars: Bjørgvin bispedøme, Bjørgvin kirkeakademi og Bergen domkirke inviterer til temakveldar i høve verdiåret. Tema: Miskunn –bioteknologi og fosterdiagnostikk. Gjest: Professor Geir Sverre Braut, medlem av bioteknologirådet. Stad: Bergen domkirke.
Meir informasjon på
kirken.no 

April

9. april: Lokalhistorisk webinar: Kysten og demokratiutvikling. Det blir blant anna fleie spennande innlegg knytta til landslovjubileet. Arrangør: Fylkesarkivet i Vestland og Bibliotekutvikling Vestland. Program og påmelding på vestlandfylke.no

15. april: Middelalderforum: Rettarbøtene i Landslova: Møtet mellom gammal og ny rett i 1274 ved Brage Thunestvedt Hatløy, postdoktor i rettshistorie ved Universitetet i Bergen. Stad: Frille og Dyvekes vinkjeller, Bergen. Arrangør: Middelalderklyngen, UiB.
Meir info på
uib.no.

17. - 18. april: Internasjonal forskarkonferanse: Moster 1024 - «Crossroads of Religion and Law in the Conversion of Norway»internasjonal i Universitetetsaulaen i Bergen.
Sjå fullt program på
Moster 2024  

19. april: Ekskursjon til Moster, med sving innom kulturminnet Lysekloster, Noreg sitt eldste cistercienserkloster. For meir informasjon og påmelding, sjå moster2024.no 

25. april: Premiere på teatervandringa "Helt konge!". I denne teatervandringa følger vi bokstaveleg talt i fotspora til Magnus Lagabøte frå han er liten gut til han som gamal mann på 42 (!) dør i Bergen. Vert arrangert to gongar i veka fram til 20. juni. Arrangør er Stiftelsen Bymuseet i Bergen. Sjå bymuseet.no for meir informasjon.

25. april: Bjørgvin bispedøme, Bjørgvin kirkeakademi og Bergen domkirke inviterer til temakveldar i høve verdiåret. Tema: Guds fire døtre i kunsten. Gjest: Professor emeritus Gunnar Danbolt. Stad: Bergen domkirke.
Meir informasjon på
kirken.no 

Mai

21. mai: Offisiell opning av jubileumsutstillinga «Kong Magnus Lagabøtes landslov 750 år» på Bryggen museum. NB! Utstillinga opnar for publikum 22. mai. Les meir om utstillinga.

21. mai: Verdiseglas - landgang i Bergen. Verdiseglas 2024 er ei pilegrimsferd i fleire etappar frå Sokndal/Egersund til Nidaros. Arrangør er Bjørgvin bispedøme og Regionalt pilegrimsenter Bergen. (Arrangementet er under planlegging)
Sjå 
kirken.no for meir informasjon.

23. mai: Bjørgvin bispedøme, Bjørgvin kirkeakademi og Bergen domkirke inviterer til allsong i domen. Ved biskop Ragnhild Jepsen og domkantorane Kjetil Allmenning og Sigurd Melvær Øgaard. Stad: Bergen domkirke. 

24. mai: Føredrag i Kvinnherad kyrkje ved Jørn Øyrehagen Sunde, professor ved UiO og forskar ved Baroniet Rosendal: «Frå Kristenretten på Moster 1024 til Landslova av 1274: Religion, politikk, lov og byrjinga på den norske staten». Arrangør: Kvinnerad sokneråd. Les meir om arrangementet.

25. mai: Baroniet Rosendal: 750 års jubileum for Magnus Lagabøtes landslov: Kva rolle spela Gaut Jonsson til Mel i Rosendal i norsk politikk og lovgjeving i Noreg på 1200-talet?
Les meir på baroniet.no

26. mai: Føredrag på Agatunet: Bleiediplomet og Landslova, ved Jørn Øyrehagen Sunde.
Meir info kjem på
agatunet.no  

27. mai: Måndagsføredrag på Bryggens Museum: Landslova på pergament: Produksjon og bruk av norske lovhandskrifter i mellomalderen. Ved Stefan Drechsler, UiB. Meir info på bymuseet.no

 

Juni

1. juni: Verdiseglas landgang Moster. Verdiseglas 2024 er ei pilegrimsferd i fleire etappar frå Sokndal/Egersund til Nidaros. Arrangør er Stavanger bispedøme og Avaldsnes regionale pilegrimsenter. (Arrangementet er under planlegging).
Sjå
kirken.no for meir informasjon.

2. juni: Mostratinget 2024: Verdisamtale om fortid og framtid. Inspirert av det historiske Mostratinget, skal eit moderne Mostrating gjenoppstå, denne gongen sett av dei unge.

2. juni: Bergen Domkor og folkemusikkensemblet Østerlide vil halde konsert i Håkonshallen under Festspillene i Bergen. Meir informasjon om Festspillene si markering av Magnus Lagabøte-jubileet vil bli lagt ut på nettsida til Festspillene 

8. juni: Vardesamling – Magnus Lagabøtes Landslov 750 år. Føredrag ved Professor Jørn Øyrehagen Sunde. 
Stad: Menneskerettighetsvarden (tidlegare Storevarden på Vidden inn frå Ulriken). Ope for alle, møt opp kl 13.00 Arrangør: Raftostiftelsens Venner

8. juni: Vik kulturskule med jubileumsmarkering i Hove steinkyrkje.
Meir info på Vik kommune sine nettsider

9. juni: Vik kulturskule med jubileumsmarkering i Dale steinkyrkje.
Meir info på Vik kommune sine nettsider

10. juni: Vik kulturskule med jubileumsmarkering i Leikander steinkyrkje. Meir info på Vik kommune sine nettsider

21. juni: Utstillingsopning på Agatunet: Lov om land.
Meir info kjem på
agatunet.no

 

Juli

6. juli: Verdiseglas landgang Selja. Verdiseglas 2024 er ei pilegrimsferd i fleire etappar frå Sokndal/Egersund til Nidaros. Arrangør: Bjørgvin bispedøme og Regionalt pilegrimssenter Selje. (Arrangementet er under planlegging).
Sjå
kirken.no for meir informasjon.

27. juli: Verdiseglas landgang Nidaros. Verdiseglas 2024 er ei pilegrimsferd i fleire etappar frå Sokndal/Egersund til Nidaros. (Arrangementet er under planlegging).
Meir informasjon kjem på 
kirken.no

August

6. august: Arverett og erstatning som følgje av Svartedauden. Voss hausten 1349: Svartedauden herjar og legg gard og grend aude. På Finne døyr jordeigar Eirik Erlendsson og alle i hans næraste familie. Kven skal no styra eigedomane på Voss og i Hardanger?  Ingebjørg Simonsdotter, åleinemor til vesle Elin, reiser sak i 1350 og krev arveretten til Finnesgodset på vegne av den nyfødde dottera si. Fortidsminneforeininga Voss lokallag inviterer til samling i Finnesloftet for å få saka kommentert og analysert av nokre av dagens fremste ekspertar på Magnus Lagabøte si Landslov. Les meir om arrangementet på fortidsminneforeningen.no

17. august: Jubileumsarrangement i Finnesloftet: kristenrett og ølbrygging. Voss lokallag og Vestnorsk kulturakademi inviterer til foredrag, ølsmaking, omvisning og middag. Med blant andre rettshistorikar Jørn Øyrehagen Sunde: Om kristenretten, øl, ølhus, gilde og gildeskål. Les meir om arrangementet på fortidsminneforeningen.no

25. - 27. august: Gulatinget 2024 arrangerer demokrati- og menneskerettseminar for ungdom.
Les meir på gulating.no 

September

9. september: Middelalderforum: Norsk og islandsk lov før Landslova, ved Már Jónsson, professor i historie ved Háskóli Íslands. Stad: Frille og Dyvekes vinkjeller, Bergen. Arrangør: Middelalderklyngen, UiB.
Meir info på
uib.no

13. september: I samband med fagdag for elevar ved Voss Gymnas vert det ope foredrag om gotisk skrift på Voss bibliotek ved Yngve Nedrebø, Statsarkivet i Bergen. Utstilling av elevarbeid i etterkant. Arrangør: Voss bibliotek og Fortidsminneforeininga Voss lokallag. 

17.september: Jordeskiftesak i 1293 med tungt etterspel i 1303. Rettsprosessen er omtala i ni diplom og involverer meir enn 30 personar. Peter Bonde, kjend for å ha oppført Finnesloftet på Voss i 1295, var ein av aktørane som hadde ein sentral rolle i saka som vart handsama under Landslova. Finnesloftet (og Agatunet) er difor den naturlege staden å samlast når ekspertane på mellomalderrett skal gå i djupna i denne omfattande rettsprosessen. Arrangør: Fortidsminneforeininga Voss lokallag. For meir informasjon, sjå fortidsminneforeningen.no

16. -19. september: Internasjonal forskarkonferanse i regi av Universitetet i Bergen: The Landslov of 1274 – Multiple Perspectives i aulaen ved Universitetet i Bergen.
For meir informasjon sjå
Fleirfaglege perspektiv på Magnus Lagabøtes landslov | Middelalderklyngen | UiB 

19. september: Bjørgvin bispedøme, Bjørgvin kirkeakademi og Bergen domkirke inviterer til temakveldar i høve verdiåret: Tema: Om tru.
Gjest: Kultur-og likestillingsminister Lubna Jaffery.
lesing og musikk v/Den Nationale Scene og Kyrkjekultur Vest A/S. Les meir på kirken.no 

20. september: Fagdag for rettslære-studentar ved Voss Gymnas: Korleis knekka koden og tolka innhaldet i ein rettsprotokoll frå 1293? Ved Knut K. Finne og Gunnstein Akselberg. Arbeidet vert innleiia med ei inspirasjonsøkt i Finnesloftet før fagdagen. Utstilling av elevarbeid i etterkant. Stad: Voss bibliotek. Arrangør: Voss bibliotek og Fortidsminneforeininga Voss lokallag. 

20. september: Skål gode grannar! Fortidsminneforeininga Voss lokallag inviterer til veitla «Skål gode grannar» i Finnesloftet. Tema vert mellom anna lovverket knytt til den eldgamle heimabryggkulturen og ikkje minst nyare forsking på den mange hundre år gamle gjærkulturen «kveik». For meir informasjon, sjå fortidsminneforeningen.no

21. - 22. september: Bergenhus Middelalderfestival/Stiftelsen Bymuseet i Bergen. Sjå bymuseet.no for meir informasjon. 

27. -29. september: Folkefest på Ålhus i anledning 750-årsjubiléet for Landslovene i Norge. Tiltaka skal ha særleg vekt på Audun Hugleiksson si rolle i utforming av Landslovene. Med blant andre rettshistorikar Jørn Øyrehagen Sunde. Arrangør: Sunnfjord kommune. Meir informasjon kjem.

30. september: Middelalderforum: Kristian IVs norske lov av 1604: Meir enn berre ei dansk omsetting, ved Helen F. Leslie-Jacobsen, førsteamanuensis i norrøn filologi ved Universitetet i Bergen. Stad: Frille og Dyvekes vinkjeller, Bergen. Arrangør: Middelalderklyngen, UiB.
Meir info på
uib.no

Oktober

14. oktober: Middelalderforum: Kva kan kjeldene fortelje om kvar Landslova i Codex Hardenbergianus er produsert? Ved Anna Catharina Horn, forskar i norrøn filologi ved Universitetet i Oslo. Stad: Frille og Dyvekes vinkjeller, Bergen. Arrangør: Middelalderklyngen, UiB.
Meir info på
uib.no.

31. oktober: Bjørgvin bispedøme, Bjørgvin kirkeakademi og Bergen domkirke inviterer til temakveldar i høve verdiåret. Tema: Rettferd – reformasjonsdagen. Gjest: Professor Paul Otto Brunstad. Stad: Bergen domkirke.
Informasjon kjem på
kirken.no 

November

18. november: Middelalderforum: Farmannalova av 1276 ved Jens Eike Schnall, førsteamanuensis i norrøn filologi ved Universitetet i Bergen. Stad: Frille og Dyvekes vinkjeller, Bergen. Arrangør: Middelalderklyngen, UiB.
Meir info på
uib.no

21. november: Bjørgvin bispedøme, Bjørgvin kirkeakademi og Bergen domkirke inviterer til temakveldar i høve verdiåret. Tema: Fred – Cross of Nails.
Gjest: Lagmann, dr. juris Hanne Sophie Greve. Stad: Bergen domkirke.
Informasjon kjem på
kirken.no

Desember

9. desember: Middelalderforum: Lovreglar i Landslova som ikkje alle var like nøgde med ved Else Mundal, professor emerita ved Universitetet i Bergen. Stad: Frille og Dyvekes vinkjeller, Bergen. Arrangør: Middelalderklyngen, UiB. Meir info på uib.no 

 

Arrangement som enno ikkje er tidfesta

Litteraturbåt på turné 

Litteraturbåten Epos dreg på Magnus Lagabøte-turne i heile fylke. Program kjem på epos.no 

Handverk i landslovas tid 

Bjørgvin handverkslag sine formidlingaktivitetar og deltaking på arrangement relatert til landslovjubileet vil bli formidla via handverkslagets blogg  

«Mellom land og lov» - ei unik tidsreise attende til norsk mellomalder 

Forteljarprogramma med meir finn stad i perioden juni til oktober 2024 på stader som Agatunet, Gamle Eidfjord kyrkje, Lyngheisenteret, Sunnhordland museum; Stord og Halsnøy Kloster. Besøk nyoppretta nettsider for prosjektet for meir informasjon. 

Agatunet 

Det er planlagt fleire andre føredrag i samband med landslovjubileet som kjem på plass i løpet av hausten. Du kan sjølv følgje med på Agatunet si heimeside. 

Alt er lov - Alver, Austrheim og Osterøy kommunar 

«Alt er lov» er eit samarbeid mellom kultureiningane i kommunane, skulane og biblioteka i Nordhordland. Prosjektet er delt inn i tre delar: Eit kunstprosjekt, ei føredragsserie og eit vandreteater. 

Prosjektet har oppretta ei side der dei kjem til å leggje ut informasjon etter kvart: Alver kommune - Magnus Lagabøtes landslov 750 år 

Gulen kommune: Gulatinget 2024, Finna Stad 

Prosjektet består av workshops og samlingar i dei små lokalsamfunna i Gulen, og ei utstilling på Tusenårsstaden Gulatinget knytt til jubileumsarrangement i august 2024. Informasjon kjem på nettstaden Gulatinget 

Fortidsminneforeininga Voss lokallag 

Det er planlagd fleire føredrag og anna i samband med 750-års-jubileet for Magnus Lagabøte si Landslov i 2024, sjå kalenderoversikt. Til hausten vert det også ei utstilling i Voss bibliotek av forstørra fotokopiar av dei aktuelle rettsdokumenta. Desse vert også utgangspunkt for eit undervisningsopplegg for born og unge om livet på Voss på 1300-talet. Dette er eit samarbeid med Voss biliotek. 

Sunnfjord kommune: Ein gut, ei borg, ei rose, ei lilje 

Jubileumsprogram for landslova med vekt på historia om Audun Hugleikson. Meir informasjon kjem. 

Hesthamar Skrivargard: Rettsløypepodkast om Landslova  

Stiftinga Hesthamar skrivargard skal i samarbeid med Agatunet/HVM lage ein podkast som fordjupar seg i mellomalderen, Lagmannsstova på Aga, lagmann Sigurd Brynjulvsson og sjølve Landslova. Planlagt lansert i løpet av hausten. Informasjon vert lagt ut på hesthamar-skrivargard.no 

Bergen Domkor og Østerlide – turné til Sogn

Bergen domkor og folkemusikkensemblet Østerlide markerer Magnus Lagabøte-jubileet med musikalsk historieforteljing og konsert i Håkonshallen 2. juni. Dei dreg og på turné til steinkyrkjer i Sogn. Meir informasjon kjem. 

Markering av Magnus Lagabøtes landslov i Moster Amfi  

Fleire andre arrangement utanom dei i kalenderoversikta er under planlegging, og program vert lagt ut på mosteramfi.no 

Vestland fylkeskommune logo Bergen kommune logo Universitetet i Bergen logo Bymuseet logo
Statsforvaltaren i Vestland logo Den norske kyrkja logo Høgskulen på Vestlandet logo Moster 100 år logo