Klimakappløpet mot 2030.

Den grøne leiartrøya

jon askeland i birøkterutstyr ved bikube

– No må vi handle raskt!

Med eigne auge ser fylkesordførar Jon Askeland korleis globale klimaendringar treff heimen på småbruket på Radøy. Både naturen og ikkje minst biene blir påverka.

Plastleker i klare farger i tannlegeskuff.

Dette er utdøyande rasar

Kva er samanhengen mellom ein gåsenebbkval som stranda på Sotra i 2017 og små premiar på tannklinikken?

foto frå Briksdalen, utsikt nedover dalen

På ladestolpejakt i Vestland

For mange turistar har noregsferien handla mykje om korleis dei skal komme fram til neste ladestasjon. Vestland fylkeskommune gjer noko med rekkeviddeangsten – no også til vanns.

illustrasjon av elvly på sjøen framfor Bryggen i Bergen

Til lands og til vanns og i lufta med

– Vestland har alt tetposisjon i verda på nullutslepp til lands og til vanns. No står det att å få til det same i lufta, seier fylkesvaraordførar Natalia Golis.

foto frå utdelinga av E-Visionary Award i 2021. fylkesordførar Jon Askeland deltek på skjerm til Kina

Heider og ære til Vestland

Klimaarbeidet til Vestland fylkeskommune blir lagt merke til både nasjonalt og internasjonalt, i form av både pristildelingar og medieomtale.