Munnleg og munnleg-praktisk privatisteksamen

Munnleg og munnleg-praktisk privatisteksamen i dei fleste fag har ein førebuingsdel på 20 til 30 minutt. Munnlege og munnleg-praktiske privatisteksamenar blir som hovudregel arrangerte på ettermiddag/kveldstid.

Hjelpemiddel i førebuingstida

Du skal trekkje ei oppgåve som du skal arbeide med i førebuingstida.

I førebuingstida kan du bruke alle hjelpemiddel, også internett og kommunikasjon. Du må sjølv ha med deg hjelpemidla du ønskjer å bruke. I førebuingstida skal du vere på eit eige førebuingsrom. Det skal vere stille på førebuingsrommet.

Internett i førebuingstida

Dersom du ønskjer å bruke internett i førebuingstida, vil du få tilgang til trådlaust nettverk. For å logge deg på nettverket, må du bruke ein kode du får på sms, du må difor ha med deg mobil om du vil bruke internett i førebuingstida.

Slutt på leselister

Ordninga med leselister er avvikla. 

På munnleg og munnleg-praktisk eksamen kan du berre bruke notat frå førebuingstida. Om du har med pc på sjølve eksamen, skal skjermen vere synleg for sensor og eksaminator under heile eksamen.

I geofag 1 og geofag 2 skal du gjennomføre ei prosjektoppgåve før eksamen.

Du må ta med deg oppgåva på papir og levere ho til eksaminator når du møter på eksamen. 

Om du møter på eksamen utan prosjektoppgåve, vil du ikkje få ta eksamen.

På munnleg-praktisk eksamen i naturfag, kjemi, fysikk og biologi skal du gjere praktiske øvingar.

Liste over aktuelle øvingar blir publisert i januar 2020.

Naturfag

NAT1001 vg1 yrkesfag (pdf)

NAT1002 vg1 studieførebuande (pdf)

NAT1003 vg3 påbygg (pdf)

Biologi

REA3001 biologi 1 (pdf)

REA3003 biologi 2 (pdf)

Fysikk

REA3004 fysikk 1 (pdf)

REA3006 fysikk 2 (pdf)

Kjemi

REA3011 kjemi1 (pdf)

REA3013 kjemi 2 (pdf)

Munnleg-praktisk eksamen i desse faga har 48-timarsførebuingsdel:

  • REA3014 informasjonsteknologi 1
  • REA3016 informasjonsteknologi 2
  • REA3018 teknologi og forskingslære 1
  • REA3020 teknologi og forskingslære 2

Her kan du laste ned førebuingsdelen.