Munnleg og munnleg-praktisk privatisteksamen

Munnleg og munnleg-praktisk privatisteksamen i dei fleste fag har ein førebuingsdel på 20 til 45 minutt. Munnlege og munnleg-praktiske privatisteksamenar blir som hovudregel arrangerte på ettermiddag/kveldstid i Bergen, Stord og Voss, og på dagtid i Førde, Sogndal og på Eid.

Hjelpemiddel i førebuingstida

Du skal trekkje ei oppgåve som du skal arbeide med i førebuingstida.

I førebuingstida kan du bruke alle hjelpemiddel, også internett og kommunikasjon. Du må sjølv ha med deg hjelpemidla du ønskjer å bruke. I førebuingstida skal du vere på eit eige førebuingsrom. Det skal vere stille på førebuingsrommet.

Internett i førebuingstida

Dersom du ønskjer å bruke internett i førebuingstida, vil du få tilgang til trådlaust nettverk. For å logge deg på nettverket, må du bruke ein kode du får på sms, du må difor ha med deg mobil om du vil bruke internett i førebuingstida.

Slutt på leselister

Ordninga med leselister er avvikla. 

På munnleg og munnleg-praktisk eksamen kan du berre bruke notat frå førebuingstida. Om du har med pc på sjølve eksamen, skal skjermen vere synleg for sensor og eksaminator under heile eksamen.

I REA3008 geofag 1 og REA3010 geofag 2 skal du gjennomføre ei prosjektoppgåve før eksamen.

Du må ta med deg oppgåva på papir og levere ho til eksaminator når du møter på eksamen. 

Om du møter på eksamen utan prosjektoppgåve, vil du ikkje få ta eksamen.

(Nytt!) REA3042 geofag 1, ny læreplan:
Du skal ha med deg ein feltrapport på papir innan kjerneelementet i læreplanen «Geofagleg feltarbeid». Det er obligatorisk å gjennomføre eit feltarbeid i faget.

Feltrapporten må vise dokumentasjon av planlegging, innsamling av georefererte data i felt og bearbeiding av desse. Problemstillinga må vere knytt til aktuelle jordsystem og kompetansemål i læreplanen. Feltrapporten vil bli brukt som utgongspunkt for ein del av samtalen under eksamen.

Dersom du møter utan feltrapport får du ikkje gjennomføre eksamen.

Meir informasjon om privatisteksamen i kroppsøving og programfag innan idrettsfag finn du under:

                Vestland – Sogn og Fjordane

                Vestland – Hordaland