REA3035 - biologi 1

Liste med aktuelle øvingar

Systematikk

 • Plassere artar med hovudvekt på domene, rike, rekkje/divisjon, klasse og orden
 • Bruk av bestemmingsnøklar
 • Metode i felt (Linje-/ruteanalyse, biotiske og abiotiske faktorar)

Cellebiologi

 • Bruk av lysmikroskop
 • Mikroskopering av dyre – og planteceller
 • Mitose i løkceller (ferdigpreparat)
 • Osmose i raudløk
 • Dyrking av bakteriar

Anatomi og fysiologi (Livsprosessar)

 • Bruk av stereolupe
 • Disseksjon av nyre
 • Disseksjon av fisk
 • Tverrsnitt av stengel hjå frøplante
 • Spalteopningar hjå tulipan/purre/sisselrot
 • Bygnad av blad
 • Bruk av modellar av organ (øyre, auge eller hjarte)
 • Formering hjå frøplanter
 • Formeiring hjå sisselrot
 • Formeiring hjå bjørnemose