NAT1007 - studieførebuande vg1

Liste med aktuelle øvingar

 • Fall-linjal og reaksjonstid
 • Bølgjefenomen, td.refleksjon, bryting, interferens eller resonans
 • Molekylbyggjesett
 • «Likt løyser likt», polare og upolare stoff
 • Påvising av stivelse med jod
 • Brenning av sukker
 • Blakking av kalkvatn
 • Måling av radioaktivitet med geigerteljar
 • Modellforsøk: Halveringstid med terningkast
 • Forklare DNA-molekylet ved hjelp av ein modell
 • Kryssingsskjema for å vise arv
 • Kjemien i stearinlyset
 • Klimaendringar, td. smelting av hav-is og smelting av land-is eller forsuring av havet/opptak av CO2 i kaldt og varmt vatn