NAT1016 - sal, service og reiseliv

Liste med aktuelle øvingar

  • Fall-linjal og reaksjonstid
  • Pendel
  • Påvising av stivelse med jod/spytt
  • Brenne sukker
  • Kjemien i stearinlyset
  • Klimaendringar, td. smelting av hav-is og smelting av land-is eller forsuring av havet/opptak av CO2 i kaldt og varmt vatn
  • Alternativ til plast (krev Feide-innlogging)