NAT1013 - informasjonsteknologi og medieproduksjon vg1

Liste med aktuelle øvingar

  • Fall-linjal og reaksjonstid
  • Pendel
  • Påvising av stivelse med jod/spytt
  • Brenne sukker
  • Stemmegaffel og resonans
  • Lysbryting
  • Alternativ til plast (krev Feide-innlogging)