NAT1018 - naturfag vg3 påbygg

Liste med aktuelle øvingar

 • Fall-linjal og reaksjonstid
 • Planpendel
 • Bølgjefenomen, td.refleksjon, bryting, interferens eller resonans
 • Stopping av radiosignal
 • Måling av radioaktivitet med geigerteljar
 • Modellforsøk: Halveringstid med terningkast
 • Forklare DNA-molekylet ved hjelp av ein modell
 • Kryssingsskjema for å vise arv
 • Seigmenn og naturleg utval
 • Isolering av DNA
 • Klimaendringar, td. smelting av hav-is og smelting av land-is eller forsuring av havet/opptak av CO2 i kaldt og varmt vatn