NAT1008 - bygg- og anleggsteknikk vg1

Liste med aktuelle øvingar

  • Fall-linjal og reaksjonstid
  • Pendel
  • Påvising av stivelse med jod/spytt
  • Brenne sukker
  • Solcelle
  • Solfangar
  • Varmepumpe
  • Alternativ til plast (krev Feide-innlogging)