NAT1009 - elektro vg1

Liste med aktuelle øvingar

  • Fall-linjal og reaksjonstid
  • Påvising av stivelse med jod
  • Brenne sukker
  • Solcelle
  • Solfangar
  • Varmepumpe
  • Serie- og parallellkopling
  • Alternativ til plast (krev Feide-innlogging)