REA3037 - biologi 2

Liste med aktuelle øvingar

  • Analysemetode som linje og ruteanalyse - biotiske og abiotiske faktorar. Vise bruk av måleutstyr
  • Nitrogenbakteriar hjå raudkløver eller or, med bruk av mikroskop
  • Enzymaktivitet
  • Papir-/tynnsjikt-kromatografering av pigment
  • Spektroskopi av plantepigment med ulike bølgelengder
  • Smørsyrebakteriar, med bruk av mikroskop
  • Isolering av DNA (t.d. frå kvitløk/kiwi eller menneske)
  • Lage modell av DNA og proteinsyntesen