NAT1015 - restaurant- og matfag vg1

Liste med aktuelle øvingar

  • Fall-linjal og reaksjonstid
  • Pendel
  • Påvising av stivelse med jod/spytt
  • Brenne sukker
  • Gjærsopp (krev Feide-innlogging)
  • Alternativ til plast (krev Feide-innlogging)