Kontaktinformasjon TkVestland

Her finn du adresse for tilvisningar, telefon og e-post til leiarar og administrasjon i Tannhelsetenesta kompetansesenter Vestland. På sida ligg også takstar og årsmeldingar.

Telefon: 55 33 76 00

Leiar: Martha Sørensen
Klinikkleiar: Anne Marit Graue
Forskingsleiar: Ellen Berggreen

Administrasjon:
Førstekonsulent: Anne Fjæra Skåtøy
Seniorrådgjevar: Arild Olav Sævig

Postadresse:
Postboks 2354 Møllendal
5867 Bergen

Besøksadresse spesialistklinikk:
Årstadveien 19, (Odontologen, 1. et.), nordre inngang, spesialisttannklinikken

Besøksadresse leiing og administrasjon:
Årstadveien 21 (Overlege Danielssens hus, 3. et.)

Besøksadresse forsking: Ulriksdal 8C