Kontaktinformasjon TkVestland

Adresse for tilvisningar,  telefon og e-post til leiarar og administrasjon i Tannhelsetenesta kompetansesenter Vestland. Takstar og  årsmeldingar.

Telefon: 55 33 76 00

Postadresse:
Postboks 2354 Møllendal
5867 Bergen

Besøksadresse spesialistklinikk:
Årstadveien 19, (Odontologen, 1. et.), nordre inngang, spesialisttannklinikken

Besøksadresse leiing, forsking og administrasjon:
Årstadveien 21 (Overlege Danielssens hus, 3. et.)