Forsking ved TkVestland

Forskingsavdelinga ved Tannhelsetenesta kompetansesenter Vestland har som mål å drive klinisk, praksisnær odontologisk forsking og tenesteforsking innan tannhelsetenesta. I tillegg til forskarar jobbar det også PhD-studentar og tannlegar under spesialisering ved TkVestland. Vi ønskjer og å inkludere tannhelsepersonell i kliniske forskingsprosjekt vi har.

Forskingsprosjekt