Forsking ved TkVestland

Forskingsavdelinga ved Tannhelsetenesta kompetansesenter Vestland har som mål å drive klinisk, praksisnær odontologisk forsking, tannhelsetenesteforsking, forsking med vekt på helsefremmande og førebyggande arbeid og med forslag til organisering og prioritering i tenesta. I tillegg til forskarar jobbar det også PhD-studentar og postdoktorar på avdelinga. Vi ønsker og å inkludere tannhelsepersonell i kliniske forskingsprosjekt som vi har.

Forskingsprosjekt