Oral kirurgi og oral medisin

Kirurgisk og medisinsk behandling av tenner, kjevar og munnhole.

Kva er oral kirurgi og oral medisin?

Oral kirurgi og oral medisin er diagnostikk og kirurgisk/medisinsk behandling av sjukdomar i munnhola, kjevane og tilgrensa delar av ansiktet. Studiet krev fem år spesialisering etter fullført tannlegeutdanning.

Behandling

Ventetid før du kan få behandling: 3-4 mnd

Oral medisinsk

Diagnostisering og behandling av patologiske tilstandar som kan førekoma i munnhole og kjeve/ansikts-regionen. Slimhinneendringar/plager, virus og bakterieinfeksjonar, smerte-tilstandar og kjeveleddsproblem.

Oral kirurgisk

Operasjon av visdomstenner, retinerte tenner, tannkirurgi/rotspissamputasjonar, cystectomi, laserkirurgi, tanntransplantasjonar, blautvevsplastikk, beinoppbygningar, biopsiar og implantatbehandling.

Tilvisingsrutinar for oral kirurgi og oral medisin

Pasientar som har behov for spesialistbehandling i oral kirurgi og oral medisin, kan tilvisast til Tannhelsetenesta kompetansesenter Vestland.

For private tannlegar

Fullstendig tilvising skal sendast til:

Tannhelsetenesta kompetansesenter Vestland
Postboks 2354 Møllendal
5867 Bergen

Tilvisinga må innehalde

  • pasienten sitt navn, adresse, telefonnummer, og fødselsnummer. 
  • relevante kliniske og anamnestiske opplysningar
  • klinisk diagnostisk problemstilling
  • opplysningar om ev. trygderefusjon

For tilsette i tannhelsetenesta i Vestland

Tilvising kan sendast som e-post med journalnummer på pasient, med ei kort problemstilling til tkvestland@vlfk.no

I Opus lagar tilvisande tannlege klar fullstendig tilvisning.