Informasjon til minoritetsspråklige

Vi tilbyr gratis videregående utdanning for voksne. Utdanningen kan føre fram til fagbrev, yrkes- eller studiekompetanse.

Dersom du ønsker en praktisk utdanning kan du søke om å ta yrkesfag. Utdanningen kan føre fram til fagbrev eller yrkeskompetanse.

Dersom du ønsker å søke høyere utdanning trenger du generell studiekompetanse. Da kan du søke om å ta de seks studiekompetansefagene.

Har du gyldig oppholdstillatelse har du samme rett til videregående opplæring som norske statsborgere.

Undervisning på norsk

Du bør kunne snakke, lese og skrive norsk for å ta vidaregåande utdanning. Det er fordi undervisninga og eksamen er på norsk.

Migranorsk

Alle minoritetsspråklige søkere blir testet i Migranorsk. Testen gir en peikepinn på om du kan norsk godt nok til å fullføre. Dersom testen viser at du ikke kan nok norsk anbefaler vi deg å lære mer norsk før du går i gang med videregående utdanning.

Norskopplæring

Opplæring i norsk kan du få i kommunen du bor i. En jobb eller praksisplass i arbeidslivet kan òg være en god måte å lære språket på. Praksis fra yrket er dessuten nødvendig for å ta fagbrev.

Må ha fullført grunnskole

For å søke om vidaregåande utdanning må du ha fullført grunnskole. Dersom du ikke har fullført grunnskole, eller mangler papirer på dette, kan du kontakte kommunen du bor i.
Kommunen kan gi deg opplæring og dokumentasjon på fullført grunnskole. Dei kan òg vurdere realkompetansen din.

Har du ikke fullført grunnskole tidligere har du rett på gratis opplæring hos kommunen.