Kjøp av elev-PC

Deltakarar kan kjøpe subsidierte PC-ar gjennom elevPC-ordninga vår.

Dersom du er deltakar i vaksenopplæring vil du kunne bestille PC gjennom oss når du har fått skuleplass og skulen din har meldt deg inn til oss.

Dersom du får problem med å kjøpe maskin må du ta kontakt med skulen du har søkt på.