Kjøp av elev-PC

Deltakarar kan kjøpe subsidierte PC-ar gjennom elevPC-ordninga vår.

Dersom du er deltakar i vaksenopplæring vil du kunne bestille PC gjennom oss når du har fått skuleplass og skulen din har meldt deg inn til oss.

Du kan bestille PC frå midten av august og fram til 31. mars 2022.

Dersom du får problem med å kjøpe maskin må du ta kontakt med skulen du har søkt på.