Søknad og inntak

Vaksne kan søke om vidaregåande opplæring og realkompetansevurdering.

Inntaket 2022

Du søkjer vidaregåande opplæring gjennom søkebasen vigo.no.

Søketips i vigo.no

  • Bruk MinID eller annan godkjent identifikasjon
  • Søk voksenopplæring / realkompetansevurdering
  • Hugs å krysse av for fylke, fag og skule som har vaksenopplæring
  • Skriv kva utdanning og arbeidserfaring du har (CV), både frå Noreg og eventuelt anna land

Dokumentasjon

  • Send inn dokumentasjon på tidlegare utdanning (vitnemål, kompetansebevis) arbeidsattestar, relevante kurs og sertifikat

  • Dersom du er minoritetsspråkleg og ikkje har gått ordinær norsk grunnskule, må du i tillegg sende inn dokumentasjon på gjennomført grunnskule i anna land, og dokumentasjon på norskkunnskap (t.d. prøvebevis frå Kompetanse Norge)

Søk utdanning gjennom vigo.no

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1.april. Tilbod som starter i januar har søknadsfrist 1. november.

Du kan også søke etter søknadsfristen, men søknaden må ikkje komme seinare enn at vi får tid til å gi den ei forsvarleg behandling før start av opplæringa.

Utdanninga rettar seg mot vaksne som ikkje har fullført vidaregåande skule tidlegare, og som har vaksenrett til vidaregåande opplæring.

Andre kan også søke og få tilbod dersom det er ledige plassar.

Undervisninga er gratis for alle som får plass.

Søkjarar som får tilbod om vaksenopplæring vil få melding om dette på e-post i juni/juli.

Vi bruker e-post adressa du har lagt inn på vigo.no. Det er difor viktig at du sjekkar at du har lagt inn rett e-post adresse der.

Det kan bli ledige plassar fram til 1. oktober, så tilbod om plass kan komme fram til denne datoen.