Vidaregåande fagtilbod for vaksne 2022/2023

Er du over 25 år kan du søke gratis vidaregåande opplæring for vaksne. Her er fagtilbodet for skuleåret 2022/2023. Søk innan 1. mars.

Agronom

Vg2 - Landbruk og gartnarnæring (Stend vgs, Mo og Øyrane vgs)
Vg3 - Landbruk (Stend vgs, Mo og Øyrane vgs)

Barne- og ungdomsarbeidar

Vg1 - Helse- og oppvekstfag (Sotra vgs, Mo og Øyrane vgs. Åsane vgs)
Vg2 - Barne og ungdomsarbeidarfaget (Åsane vgs)

Betongfaget

Vg1 - Bygg og anleggsteknikk (Sogndal vgs)

CNC-operatør

Vg1 - Teknologi og industrifag / Gloppenmodell (Eid vgs)
Vg2 – Industriteknologi / Gloppenmodell (Eid vgs)

Akvakulturfaget fagoperatør

Vg1 - Naturbruk / Gloppenmodell (Dale vgs)

Ferskvarehandlar

Vg1 - Restaurant og matfag (Sandsli vgs)
Vg2 - Kokk og servitør (Sandsli vgs)

Gartnar

Vg2 - Landbruk og gartnarnæring/Lærefag (Voss vgs
Vg3 - Gartnarnæringa (Voss vgs)

Generell studiekompetanse

Vg3 - Studiekompetanse etter 23/5 regelen og påbygg over 2 år (Sogndal vgs, Voss gymnas og Sotra vgs)  
Vg3 - Studiekompetanse etter 23/5 regelen og påbygg over 1 år, 2år (Hafstad vgs og Stord vgs)
Vg3 og Vg4 - Studiekompetanse etter 23/5 regelen og påbygg over 1 år, 2år. Påbygg etter yrkeskompetanse (Bergen Katedralskole)
Vg4 - Påbygg til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse, nettbasert (Eid vgs)

Helsefagarbeidar

Vg1 - Helse-og oppvekstfag (Sotra vgs, Stord vgs, Knarvik vgs, Åsane vgs, Flora vgs)
Vg1 - Helse og oppvekstfag/ Bergensmodellen (Åsane vgs)
Vg1 - Helse og oppvekstfag/ Gloppenmodell (Firda vgs)
Vg1 - Helse og oppvekstfag/Samansett klasse unge og vaksne ( Høyanger vgs)
Vg2 - Helsearbeidarfag (Flora vgs, Mo og Øyrane vgs, Knarvik vgs, Åsane vgs, Voss gymnas, Stord vgs, Sotra vgs)
Vg2 - Helsearbeidarfag / Gloppenmodell (Firda vgs)
Vg2 - Helsearbeidarfag / Samansett klasse unge og vaksne ( Høyanger vgs)
Vg2 - Helsefagarbeidar / Samarbeidstiltak NAV, BK, ÅVS-VLFK (Åsane vgs

Helsesekretær 

Vg2 - Helseservicefag (Åsane vgs)
Vg3 - Helsesekretær (Åsane vgs)

Industrimekanikar

Vg1 - Teknologi og industrifag / Gloppenmodell (Eid vgs)
Vg2 – Industriteknologi / Gloppenmodell (Eid vgs)

Industrisnikkar

Vg1 - Teknologi og industrifag / Gloppenmodell (Eid vgs)
Vg2 – Industriteknologi / Gloppenmodell (Eid vgs)

Kokk og ernæringskokk

Vg1 - Restaurant og matfag/Sandslimodellen (Sandsli vgs, Voss vgs)
Vg1 - Restaurant og matfag / Samansett klasse unge og vaksne (Fitjar vgs)
Vg1 - Restaurant og matfag / Gloppenmodell (Mo og Øyrane vgs, Stryn vgs og Sogndal vgs
Vg2 - Kokk og servitør (Måløy vgs)
Vg2- kokk og servitør (Sandsli vgs)

Kjemisk prosessindustri Fagoperatør

Vg1 - Teknologi og industrifag (Odda vgs, Årdal vgs)

Mekanikar lette og tunge kjøretøy

Vg1 - Teknologi og industrifag (Sotra vgs)

Servitør

Vg1 - Restaurant og matfag/Sandslimodellen (Sandsli vgs)
Vg2 - Kokk og servitør (Sandsli vgs)

Sluttkompetansar som bygger på Vg2 industriteknologi

Vg1 - Teknologi og industrifag (Mo og Øyrane vgs
Vg2 - Industriteknologi (Flora vgs)

På vilbli.no kan du sjå kva fag dette gjeld.

Tannhelsesekretær

Vg1 - Helse og oppvekstfag / Tannhelsesekretær / Gloppenmodell / Nettskulen VLFK (Firda vgs) Meir om tilbodet
Vg2 - Helseservicefag (Åsane vgs)
Vg3 - Tannhelsesekretær (Åsane vgs)
Vg3 - Tannhelsesekretær / Gloppenmodell (Firda vgs)

Tømrar

Vg1 - Bygg og anleggsteknikk (Åsane vgs, Sogndal vgs)
Vg1 - Bygg og anleggsteknikk / Gloppenmodell (Måløy vgs
Vg1 - Bygg og anleggsteknikk / Samansett klasse unge og vaksne (Stord vgs)
Vg2 – Tømrar (Åsane vgs, Sotra vgs)
Vg2 - Tømrar / Gloppenmodell (Stryn vgs)
Vg2 - Bygg og anleggsteknikk / Samansett klasse unge og vaksne (Stord vgs)