Vidaregåande fagtilbod for vaksne 2023/2024

Er du over 25 år kan du søke gratis vidaregåande opplæring for vaksne. Her er fagtilbodet for skuleåret 2023/2024 med lenke til den vidaregåande skulen (vgs) som har faget. Søk innan 1. mars.

Agronom

Vg2 - Landbruk og gartnarnæring (Voss vgs, Stend vgs, Førde vgs,)
Vg3 - Landbruk (Stend vgs, Førde vgs)

Akvakulturfaget fagoperatør

Vg2 - Akvakultur/Gloppenmodell (Dale vgs)

Apotekteknikar

Vg1, Vg2, Vg3 – Apotekteknikar/Nettbasert (Firda vgs)

Barne- og ungdomsarbeidar

Vg1 - Helse- og oppvekstfag ( Knarvik vgs, Åsane vgs,Sotra vgs)
Vg2 - Barne og ungdomsarbeidarfaget (Sotra vgs, Førde vgs, Åsane vgs)

CNC-operatør

Vg1 - Teknologi og industrifag (Flora vgs)
Vg1 - Teknologi og industrifag /Samansett klasse unge og vaksne (Årdal vgs)
Vg2 – Industriteknologi (Høyanger vgs)
Vg3 - Teknologi og industrifag/Gloppenmodellen (Eid vgs)

Ferskvarehandlar

Vg1 - Restaurant og matfag (Sandsli vgs)
Vg2 - Kokk og servitør (Sandsli vgs)

Gartnar

Kurs (Voss vgs)

Generell studiekompetanse

Vg3 - Studiekompetanse etter 23/5 regelen og påbygg over 2 år (Stord vgs, Voss gymnas og Sotra vgs)  
Vg3 - Påbygg til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse (Bergen Katedralskole)
Vg3 Studiekompetanse etter 23/5 regelen i kombinasjon med studiespesialiserande fag på vg1, vg2 og vg3. (Sogndal vgs) I år tilbyr vi norsk og historie.
Vg3/Vg4 - Studiekompetanse etter 23/5 regelen og påbygg over 1 år, 2år (Førde vgs) I år tilbyr vi ikkje engelsk og samfunnsfag.
Vg3 og Vg4 - Studiekompetanse etter 23/5 regelen og påbygg over 1 år, 2år. Påbygg etter yrkeskompetanse (Bergen Katedralskole)
Vg4 - Påbygg til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse, nettbasert (Eid vgs)

Helsefagarbeidar

Vg1 - Helse-og oppvekstfag (Førde vgs, Sotra vgs, Stord vgs, Knarvik vgs, Flora vgs, Åsane vgs)
Vg1 - Helse og oppvekstfag/ GloppenmodellFirda vgs)
Vg1 - Helse og oppvekstfag/Samansett klasse unge og vaksne ( Høyanger vgs)
Vg1, Vg2, Vg3 – Helsefagarbeidar/Nettbasert (Firda vgs)
Vg2 - Helsearbeidarfag (Flora vgs, Knarvik vgs, Åsane vgs, Stord vgs, Sotra vgs)
Vg2 - Helsearbeidarfag / Gloppenmodell (Voss gymnas, Firda vgs)
Vg2 - Helsearbeidarfag / Samansett klasse unge og vaksne ( Odda vgs)
Vg3 - Helsefagarbeidar /Gloppenmodellen (Firda vgs)

Helsesekretær 

Vg2 - Helseservicefag (Åsane vgs)
Vg3 - Helsesekretær (Åsane vgs)

Industrimekanikar

Vg1 - Teknologi og industrifag (Flora vgs)
Vg1 - Teknologi og industrifag /Samansett klasse unge og vaksne (Årdal vgs)
Vg2 – Industriteknologi (Høyanger vgs)
Vg3 - Teknologi og industrifag/Gloppenmodellen (Eid vgs)

Industrisnikkar

Vg1 - Teknologi og industrifag (Flora vgs)
Vg1 - Teknologi og industrifag /Samansett klasse unge og vaksne (Årdal vgs)
Vg2 – Industriteknologi (Høyanger vgs)
Vg3 - Teknologi og industrifag/Gloppenmodellen (Eid vgs)

Kokk og ernæringskokk

Vg1 - Restaurant og matfag (Sandsli vgs)
Vg1 - Restaurant og matfag/Gloppenmodellen (Sogndal vgs)
Vg1 - Restaurant og matfag / Samansett klasse unge og vaksne (Fitjar vgs)
Vg2 - Kokk og servitør (Sandsli vgs, Førde vgs, Voss vgs, Sogndal vgs)
Vg2 – Kokk og servitør / Samansett klasse unge og vaksne (Fitjar vgs)
Vg2 – Kokk og servitør/Gloppenmodellen (Stryn vgs, Sogndal vgs)
Vg3 – Kokk, ernæringskokk/Gloppenmodellen (Måløy vgs)

Kjemisk prosessindustri Fagoperatør

Vg1 - Teknologi og industrifag/Samansett klasse unge og vaksne (Årdal vgs)
Vg2 -  Kjemiprosess og laboratoriefag (Odda vgs)

Mekanikar lette og tunge kjøretøy

Vg2 - Køyretøy (Sotra vgs)

Reiselivsmedarbeidar

Vg1 - Sal, service og reiseliv (Flora vgs, Voss gymnas)
Vg1 - Sal, service og reiseliv/Gloppenmodellen ( Stryn vgs)

Salsmedarbeidar

Vg1 - Sal, service og reiseliv (Flora vgs, Voss gymnas)
Vg1 - Sal, service og reiseliv/Gloppenmodellen ( Stryn vgs)

Servitør

Vg1 - Restaurant og matfag (Sandsli vgs)
Vg1 - Restaurant og matfag / Samansett klasse unge og vaksne (Fitjar vgs)
Vg2 - Kokk og servitør (Voss vgs, Sandsli vgs)
Vg2 – Kokk og servitør / Samansett klasse unge og vaksne (Fitjar vgs)

Sluttkompetansar som bygger på Vg2 industriteknologi

Vg1 - Teknologi og industrifag (Flora vgs)
Vg1 - Teknologi og industrifag/Samansett klasse unge og vaksne (Årdal vgs)
Vg2 – Industriteknologi (Høyanger vgs)

På vilbli.no kan du sjå kva fag dette gjeld.

Tannhelsesekretær

Vg1, vg2, vg3 - Tannhelsesekretær/Nettskulen VLFK (Firda vgs) Meir om tilbodet
Vg2 - Helseservicefag (Åsane vgs)
Vg3 - Tannhelsesekretær (Åsane vgs)

Tømrar

Vg1 - Bygg og anleggsteknikk (Åsane vgs)
Vg2 – Tømrar (Åsane vgs)
Vg2 - Tømrar / Samansett klasse unge og vaksne (Stord vgs)
Vg2 - Tømrar / Gloppenmodell (Stryn vgs)