Fagbrev som praksiskandidat

Har du erfaring frå eit yrke, men er ufaglært? Då kan du ta fagbrev / sveinebrev som praksiskandidat.

Du kan ta fagbrev som praksiskandidat dersom du kan

  • dokumentere om lag 5 år med allsidig erfaring frå yrket
  • dokumentere bestått teorieksamen i lærefaget (VG3-nivå)

Med bestått eksamen og relevant praksis frå yrket kan du melde deg opp til fag- eller sveineprøve.