Fagbrev som praksiskandidat

Har du erfaring frå eit yrke, men er ufaglært? Då kan du ta fagbrev / sveinebrev som praksiskandidat.

Du kan ta fagbrev som praksiskandidat dersom du kan

  • dokumentere om lag 5 år med allsidig erfaring frå yrket
  • dokumentere bestått teorieksamen i lærefaget (VG3-nivå)

Med bestått eksamen og relevant praksis frå yrket kan du melde deg opp til fag- eller sveineprøve.

Lurer du på om du har nok praksis?

Bruk dette skjema for å rekne ut praksisen (pdf)

Har du spørsmål eller treng rettleiing?

Ta kontakt med rettleiingstenestene i Vestland fylkeskommune.

Du finn kontaktinformasjon til retteleiingstenesta di på denne sida.