Nettressursar om utdanning- og yrkesval

Det finst ei rekkje nettstader for deg som vil vite meir om utdanning- og yrkesval. Vi anbefaler at du tar ein kikk på desse.

Vi tilbyr gratis vidaregåande opplæring for vaksne. Utdanninga kan føre fram til fagbrev, yrkes- eller studiekompetanse.

Du kan også få realkompetansevurdering og studierettleiing.

Alle tenester er gratis for deg med vaksenrett.

Les meir om vidaregåande utdanning for vaksne i Vestland.

Samordna opptak er nettstaden for deg som skal søke høgare utdanning. Her finn du oversikt over studium og opptakskrav i Norge.

Utdanning.no er ei nasjonal nettside med informasjon om utdanning og yrke. Den har oversikt over utdanningstilbodet i Norge.

Nettstaden gir oversikt over meir enn 6000 utdanningar i Norge, frå vidaregåande opplæring til høgare utdanning - inkludert fagskular og folkehøgskular. Du finn mellom anna karakterkalkulatoren, jobbkompasset og verktøyet "karriereplanleggeren".

I verktøyet Jobbkompasset kan du velje eit område du interesserer deg for og finne yrke innanfor dette. Kanskje finn du yrke du ikkje visste eksisterte?

På Karakterkalkulatoren kan du fylle inn karakterane dine og sjå kva for utdanningar du har nok poeng til å komme inn på - eller kor mykje du manglar for å komme inn på ulike studiar.

Vilbli.no er nettstaden for deg som skal søkja vidaregåande opplæring. Du finn quiz og interessetesta, informasjon om dei 13 utdanningsprogramma, oversikt over alle programområda og alle yrke/kompetansar.

nettsida til CV-nerden finn du gode råd og tips om CV og søknadskriving.