Eg vil endre eller avbestille timen

Kva gjer du om du ikkje kan møte til oppsatt time hos tannklinikken? Om du ikkje møter til timen utan å melde frå, kan du måtte betale for det.

Kan du ikkje komme til timen? Ta kontakt med tannklinikken din på telefon så fort som mogleg, slik at vi kan kalle inn andre som treng behandling.

Finn din tannklinikk

Du må avbestille timen seinast 24 timar før oppsett timeavtale. Vaksne betalande pasientar vil elles få eit gebyr. Dette gjeld også barn og unge som skal til kjeveortoped.

Gebyr for å ikkje møte til oppsett time er 1085 kr.

Du har sjølv ansvar for å bestille ny time om du ikkje stiller til oppsett time.

Korleis kontakte tannklinikken?

Ta kontakt på telefon ved bestilling og avbestilling av time. Det er også mogleg å kontakte tannklinikken din på e-post, men ta kontakt via telefon dersom det gjeld time same dag eller i nær framtid. Telefonnummer og e-postadresse til tannklinikken din.  

NB! Ver venleg og ikkje send sensitive opplysningar på e-post. Dersom du må sende inn dokument elektronisk med helse- eller andre personsensitive opplysningar, så kan du gjere det via nettsida til fylket: send post på ein sikker måte.