Har du gløymt timen, eller kan ikkje kome?

Om du ikkje møter til tannlegetimen utan å melde frå, må du betale for dette.

Kan du ikkje komme til timen? Ta kontakt med tannklinikken så fort som mogleg, slik at vi kan kalle inn andre som også har rett til behandling hos oss.

Finn din tannklinikk

Gebyr for å ikkje møte til oppsett time er 785 kr.

Du har sjølv ansvar for å bestille ny time om du ikkje stiller til oppsett time.