Eg vil endre eller avbestille timen

Kva gjer du om du ikkje kan møte til oppsatt tannlegetime? Om du ikkje møter til timen utan å melde frå, må du betale for dette.

Kan du ikkje komme til timen? Ta kontakt med tannklinikken på telefon så fort som mogleg, slik at vi kan kalle inn andre som også har rett til behandling hos oss.

Finn din tannklinikk

Gebyr for å ikkje møte til oppsett time er 1 045 kr.

Du har sjølv ansvar for å bestille ny time om du ikkje stiller til oppsett time.

NB! Ver venleg og ikkje sende sensitive opplysningar på e-post. Bruk
e-dialog eller ring viss du treng å opplyse om helse eller andre personsensitive tema.