Eg vil endre eller avbestille timen

Kva gjer du om du ikkje kan møte til oppsatt tannlegetime? Om du ikkje møter til timen utan å melde frå, kan du måtte betale for det.

Kan du ikkje komme til timen? Ta kontakt med tannklinikken på telefon så fort som mogleg, slik at vi kan kalle inn andre som også har rett til behandling hos oss.

Finn din tannklinikk

Du må avbestille timen seinast 24 timar før oppsett timeavtale. Vaksne betalande pasientar vil elles få eit gebyr. Dette gjeld også barn og unge som skal til kjeveortoped.

Gebyr for å ikkje møte til oppsett time er 1085 kr.

Du har sjølv ansvar for å bestille ny time om du ikkje stiller til oppsett time.

NB! Ver venleg og ikkje sende sensitive opplysningar på e-post. Bruk
e-dialog eller ring viss du treng å opplyse om helse eller andre personsensitive tema.