Fv. 57 Holmeli - Nistadlia

Det skal byggast ny fylkesveg mellom Nistadlia og Holmeli i Fjaler kommune. Prosjektet er på totalt 1,65 kilometer, og inneheld blant anna fire nye busstopp og fleire nye sidevegar. 

Fakta om prosjektet

Målet med prosjektet er å legge til rette for ein framtidsretta og trygg fylkesveg 57, ved å oppgradere eksisterande veg til ein standard som tilfredsstiller gjeldande krav.

Fakta

Fase: Byggefase
Veg: Fv. 57
Område: Fjaler kommune

April 2023

Oppstart på utbetringa av fv. 57 mellom Holmeli – Nistadlia.

Mars 2023

Vestland fylkeskommune signerte kontrakt med Entreprenørservice AS 28. mars 2023.

Januar 2023

Onsdag 11. januar 2023 var det tilbodssynfaring på prosjektet, representantar frå 16 firma deltok.

Klikk på firkanten for å få opp ein informasjonsboks om prosjektet. Zoom deg inn på kartet for å sjå planområdet: 

 

 

 

Relatert informasjon

Kontaktpersoner

Bjørn Andre Storøy

Prosjektleiar

Svein-Henning Råheim

Byggeleiar