Søk om opphald i forskingsorganisasjon

Opphald i ein forskingsorganisasjon kan være ein god start for bedrifter som ønsker å etablere betre kontakt med ein forskingsorganisasjon. Bedrifter kan søkje om støtte til slikt opphald.

Kva kan du søkje om støtte?

Det er mogeleg å få inntil kr. 100 000 i støtte til "Opphald i forskingsorganisasjon". Bedrifta må bidra med minimum 30 prosent av samla kostnader for gjennomføringa av prosjektet.

Korleis søkjer du?

Ta kontakt med kompetansemeklar for identifisering og kartlegging av mogleg "Opphald i forskingsorganisasjon".

Meir informasjon kjem.