Kompetansemeklarar FORREGION

Våre kompetansemeklarar jobbar gratis for bedrifter i Vestland fylke. Dei er til dagleg tilsette ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Vestlandsforsking, og har god kunnskap om næringslivet i Vestland. Her er ei oversikt over kompetansemeklarane og sentrale FORREGION personar i fylkeskommunen.

Rannveig Litlabø (HVL)

Koordinator for meklarane på HVL. Tema: teknologi og bransjekryssande koplingar, maritime næringar, fornybar energi

Øyvind Heimset Larsen (Vestlandsforsking)

Koordinator for meklarane på Vestlandsforsking. Tema: teknologi og digitalisering, grønt og berekraftig næringsliv

profilbilde

Kjersti Skjervheim (HVL)

Tema: Teknologi, havrelaterte næringar, fornybar energi

Torunn G. Hønsi (Vestlandsforsking)

Tema: Berekraftig bruk av ressursar, bioøkonomi, grønt og berekraftig næringsliv, klimaomstilling

Kristoffer Fagervoll Sortland (HVL)

Tema: Maritim næring og teknologi

Ivar Petter Grøtte (Vestlandsforsking)

Tema: Teknologi og digitalisering, reiseliv, lokal mat

Øystein Stavø Høvig (HVL)

Tema: mobilitet, oppstartsselskap, gründermiljø, inkubatormiljø

foto av kvinne

Meryem Førli-Ekerhovd (HVL)

Tema: Sirkulærøkonomi, miljøteknologi, app-utvikling og prosjektutvikling

Anna Maria Urbaniak-Brekke (Vestlandsforsking)

Tema: EU-finansierte forskingsprosjekt, reiseliv og teknologi, kulturturisme, internasjonalt reiseliv

Malin Waage (Vestlandsforsking)

Tema: Kunstig intelligens, stordata, teknologi, marin geologi og geofysiske metodar

Siri Hanson

prosjektoppfølging og finansiering FORREGION - Vestland fylkeskommune

foto av kvinne

Marie Stenbakk Knutsen

Kontaktperson - FORREGION - Vestland fylkeskommune

Jone Engelsvold

Prosjektleiar - FORREGION - Vestland fylkeskommune