Kompetansemeklarar FORREGION

Våre kompetansemeklarar jobber gratis for bedrifter i Vestland. Dei jobbar til dagleg på Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Vestlandsforsking og har god kunnskap om næringslivet i Vestland. Her er ei oversikt over kompetansemklarane og sentrale personar i fylkeskommunen.

rannveig.png

Rannveig Litlabø (HVL)

Koordinator for meklarane på HVL. Tema: teknologi og bransjekryssande koplingar, maritime næringar, fornybar energi

oivind.JPG

Øyvind Heimset Larsen (Vestlandsforsking)

Koordinator for meklarane på Vestlandsforsking. Tema: teknologi og digitalisering, grønt og berekraftig næringsliv

torunn_kvadeart_kvadrat.jpg

Torunn G. Hønsi (Vestlandsforsking)

Tema: Berekraftig bruk av ressursar, grønt og berekraftig næringsliv, klimaomstilling

tom.png

Tom Hiis Bergh (HVL)

Tema: teknologi og bransjekryssande koplingar, berekraftig bruk av ressursar

Marit.png

Marit Eggen (HVL)

Tema: marin næring, miljøteknologi, helseteknologi

Hilde G. Corneliussen_kvadrat.jpg

Hilde G. Corneliussen (Vestlandsforsking)

IKT og samfunn, kvinner og teknologi

øystein.png

Øystein Stavø Høvig (HVL)

Tema: mobilitet, oppstartsselskap, gründermiljø, inkubatormiljø

Øyvind Ø.png

Øyvind Østrem (HVL)

Tema: marin næring, fornybar energi

Aina Isdal Haugland.jpg

Aina Isdal Haugland (HVL)

Tema: teknologi og bransjekryssande koplingar, berekraftig bruk av ressursar

ida tidemann-andersen - kvadrat.jpg

IdaTidemann-Andersen (Vestlandsforsking)

Tema: Internasjonalisering

profilbilde

Sigurd Handeland (HVL)

Tema: marin næring

ipg-kvadrat.jpg

Ivar Petter Grøtte (Vestlandsforsking)

Tema: Teknologi og digitalisering, reiseliv, lokal mat

øyvind MB.png

Øyvind M. Berge

Kompetansemeklar FORREGION - Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling, HVL

Siri kvadrat.jpg

Siri Hanson

Prosjektoppfølging og finansiering FORREGION - Vestland fylkeskommune

Jone-kvadrat.jpg

Jone Engelsvold

Prosjektleiar - FORREGION - Vestland fylkeskommune