Kompetansemeklarar FORREGION

Våre kompetansemeklarar jobber gratis for bedrifter i Vestland. Dei jobbar til dagleg på Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Vestlandsforsking og har god kunnskap om næringslivet i Vestland. Her er ei oversikt over kompetansemeklarane og sentrale personar i fylkeskommunen.

Rannveig Litlabø (HVL)

Koordinator for meklarane på HVL. Tema: teknologi og bransjekryssande koplingar, maritime næringar, fornybar energi

Øyvind Heimset Larsen (Vestlandsforsking)

Koordinator for meklarane på Vestlandsforsking. Tema: teknologi og digitalisering, grønt og berekraftig næringsliv

Torunn G. Hønsi (Vestlandsforsking)

Tema: Berekraftig bruk av ressursar, grønt og berekraftig næringsliv, klimaomstilling

Marit Eggen (HVL)

Tema: marin næring, miljøteknologi, helseteknologi

Hilde G. Corneliussen (Vestlandsforsking)

IKT og samfunn, kvinner og teknologi

Øystein Stavø Høvig (HVL)

Tema: mobilitet, oppstartsselskap, gründermiljø, inkubatormiljø

Aina Isdal Haugland (HVL)

Tema: teknologi og bransjekryssande koplingar, berekraftig bruk av ressursar

IdaTidemann-Andersen (Vestlandsforsking)

Tema: Internasjonalisering

Ivar Petter Grøtte (Vestlandsforsking)

Tema: Teknologi og digitalisering, reiseliv, lokal mat

Kristoffer Fagervoll Sortland (HVL)

Tema: Maritim næring og teknologi

Frida Olsen Engedahl (HVL)

Tema: sosial innovasjon og grønn teknologi

Marie Stenbakk Knutsen (HVL)

Tema: bransjekryssande koplingar, berekraftig bruk av ressursar, digitalisering

Siri Hanson

Prosjektoppfølging og finansiering FORREGION - Vestland fylkeskommune

Jone Engelsvold

Prosjektleiar - FORREGION - Vestland fylkeskommune