Kompetansemeklarar FORREGION

Våre kompetansemeklarar jobber gratis for bedrifter i Vestland. Dei jobbar til dagleg på Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Vestlandsforsking og har god kunnskap om næringslivet i Vestland. Her er ei oversikt over kompetansemeklarane og sentrale personar i fylkeskommunen.

Rannveig Litlabø (HVL)

Koordinator for meklarane på HVL. Tema: teknologi og bransjekryssande koplingar, maritime næringar, fornybar energi

Øyvind Heimset Larsen (Vestlandsforsking)

Koordinator for meklarane på Vestlandsforsking. Tema: teknologi og digitalisering, grønt og berekraftig næringsliv

Torunn G. Hønsi (Vestlandsforsking)

Tema: Berekraftig bruk av ressursar, bioøkonomi, grønt og berekraftig næringsliv, klimaomstilling

Hilde G. Corneliussen (Vestlandsforsking)

Tema: IKT og samfunn, kvinner og teknologi

Aina Isdal Haugland (HVL)

Tema: teknologi og bransjekryssande koplingar, berekraftig bruk av ressursar

Marie Stenbakk Knutsen (HVL)

Tema: bransjekryssande koplingar, berekraftig bruk av ressursar, digitalisering

Kristoffer Fagervoll Sortland (HVL)

Tema: Maritim næring og teknologi

IdaTidemann-Andersen (Vestlandsforsking)

Tema: Internasjonalisering

Ivar Petter Grøtte (Vestlandsforsking)

Tema: Teknologi og digitalisering, reiseliv, lokal mat

Sindre René Frydstad (HVL)

Tema: Bransjekryssande koplingar, berekraftig bruk av ressursar

Øystein Stavø Høvig (HVL)

Tema: mobilitet, oppstartsselskap, gründermiljø, inkubatormiljø

Siri Hanson

prosjektoppfølging og finansiering FORREGION - Vestland fylkeskommune

Jone Engelsvold

Prosjektleiar - FORREGION - Vestland fylkeskommune