Meld deg til privatisteksamen

Skal du ta eksamen som privatist? Er du lærling eller praksiskandidat og skal ta skriftleg del av fagprøva? Du kan no melde deg til eksamen i fag frå vidaregåande opplæring.

Det er mogleg å melde seg opp to gongar i året - om våren er fristen 1. februar og om hausten 15. september. Privatistportalen opnar 14 dagar før oppmeldingsfristen.

Privatistar skal betale eksamensavgift. I 2021 er prisen per eksamen:

  • 1186 kroner dersom du ikkje har bestått faget tidlegare
  • 2373 kroner dersom du har bestått same eller tilsvarande fag tidlegare

Du melder deg til eksamen og betaler eksamensavgifta på privatistportalen. Oppmeldinga er ikkje gyldig før du har betalt avgifta.

I nokre fag må privatistar ta meir enn ein eksamen. Det er ein fagkode for kvar eksamen. For å få faget godkjent må du ta alle eksamenane i faget.

Informasjon om dei ulike faga finn du her.

Dersom du ikkje finn faget du ønskjer å ta eksamen i på privatistportalen, må du ta kontakt med oss.

I nokre særlege tilfelle er det høve til å ta eksamen i utlandet. 

Her finn du meir informasjon om ordninga.

Du må sende søknaden til Sluttvurdering. Fristen for å søke er 15. februar om våren og 15. oktober om hausten.