Kontaktpersonar by- og stadutvikling

Oversikt over tilsette i fylkeskommunen som jobbar med by- og stadutvikling.

profilbilde

Sigrid Næsheim Bjercke

seniorrådgjevar med arkitetktfagleg bakgrunn, fagkontakt for universell utforming

profilbilde

Marianne Bugge

seniorrådgjevar, projektleiar for Regionalplan for senterstruktur og berekraftige lokalsamfunn 2023-2035

profilbilde

Grete Jacobsen

seniorrådgjevar, verdiskaping i byar og regionar, innovasjon og næringsutvikling

profilbilde

Katharina Karlsen Hessen

prosjektleiar LivOgLyst for lokalsamfunnsutviklig

profilbilde

Mona Elisabeth Steinsland

seniorrådgjevar i by- og stadutvikling, med arkitektfagleg bakgrunn. Samarbeid i prosess- og prosjektarbeid, med formidling, byggeskikk, open form og nyskaping.

profilbilde

Liz Eva Tøllefsen

seniorrådgjevar med arktiektfagleg bakgrunn. Koordinator for by- og stadutvikling Vestland (BYSV).