Mobbeombodet i Vestland

Aina Drage er mobbeombod for barnehagebarn og elevar i grunnskulen. Ho jobbar for at barn og elevar skal ha det trygt og godt i barnehagen og på skulen. Aina kjenner barn og unge sine rettar og kan fortelje deg korleis du skal gå fram om eit barn ikkje har det bra. Alle kan ta kontakt med mobbeombodet. Ho har teieplikt, og kjem ikkje til å seie noko vidare utan at du ønskjer det.