Mobbeombodet i Vestland

Aina Drage og Mari-Kristine Morberg er mobbeombod for barn og unge i Vestland fylkeskommune. Vi jobbar for at barn skal ha det trygt og godt i barnehagen og på skulen. Alle kan ta kontakt med mobbeombodet.Vi kjenner barn og unge sine rettar og kan fortelje deg korleis du skal gå fram om eit barn ikkje har det bra i barnehagen eller på skulen. Vi har teieplikt, det tyder at vi ikkje seier noko vidare utan at du vil det.