Ta kontakt

Du kan ta kontakt med oss via ulike kanalar.

Vi vil helst snakka med deg, då unngår vi å sende sensitiv informasjon på e-post eller via sosiale media.

Mobbeombodet på Snapchat (mest for deg mellom 13 og 18 år)

På Snapchat har vi brukarnamn «mobbeombod». Vi snapper tips og råd, litt om kva vi driv på med og ting vi tenkjer det kan vere nyttig for deg å vite. Vi er logga på i arbeidstida, omtrent klokka 08.00-15.00. Vi sjekkar som regel snap kvar morgon og svarer då på spørsmål. Vi går ikkje inn på «My story», så om du vil ta kontakt må du sende oss ein direkte snap eller chat.

 

Mobbeombodet på Facebook (mest for føresette og lærarar)

På Facebook legg vi ut nyttige lenker, tips, råd og nyhende. Vi er logga på i arbeidstida, omtrent klokka  09.00-15.00.

Om du treng nokon å snakke med på kveldstid kan du til dømes chatte med nokon på www.snakkommobbing.no eller www.korspahalsen.no.

Du kan også ringe Alarmtelefonen for barn og unge som er døgnopen 116 111.

Om du er forelder kan det vere godt å snakke med Foreldresupport på telefon 116 123

Vi treng ikkje vite kven du er eller kor du eller barnet ditt går i barnehage eller på skule. Du kan velje om du vil vere anonym eller ikkje når du er i kontakt med oss.

Vi lagrer nokre opplysningar sjølv om du vil vere anonym. Til dømes dato du tok kontakt, korleis du tok kontakt (SMS/e-post, osb), kven som tok kontakt (elev/ein ven/far/mor/lærar), om du/barnet går i barnehage eller kva trinn på skulen du går på, stikkord om kva situasjonen handlar om (til dømes utfrysing).

Ingen av opplysningane vi lagrar kan identifisere deg om du vil vere anonym.
Om det ikkje er viktig for deg å vere anonym lagrar vi i tillegg namn/kontaktinformasjon. Det er for å kunne følgje deg opp om du ønskjer det, eller for å finne tilbake til deg, slik at du får eit betre tilbod, om du tar kontakt med oss fleire gonger.

Vi gir ikkje ut opplysningar til andre. Vi sletter all informasjon etter 5 år.

Rapportering og oversikt

Vi rapporterer årleg til politikarane i Vestland. Då fortel vi kor mange førespurnader vi har fått i løpet av skuleåret som gjekk.

Vi fortel dei kva type førespurnadar vi får og om det gjeld gutar, jenter, barnehage, ungdomsskule osb.

Vi fortel også om noko av det barn og unge opplev når vi held føredrag. Dette er sjølvsagt anonymisert.

 

Bileta er tatt av Atle Kold Hansen