Ta kontakt

Du kan ta kontakt med meg via ulike kanalar.

Eg vil helst snakka med deg, då unngår vi å sende sensitiv informasjon på e-post eller via sosiale media.

Mobbeombodet på Instagram (mest for deg mellom 13 og 20 år)

Du finn meg på Instagram, som ombodvestland. Her gir eg tips og råd, litt om kva eg driv på med og ting eg tenkjer det kan vere nyttig for deg å vite.

Mobbeombodet på Facebook (mest for føresette og lærarar)

På Facebook legg eg ut nyttige lenker, tips, råd og nyhende. 

Om du treng nokon å snakke med på kveldstid kan du til dømes chatte med nokon på www.snakkommobbing.no eller www.korspahalsen.no.

Du kan også ringe Alarmtelefonen for barn og unge som er døgnopen 116 111.

Om du er forelder kan det vere godt å snakke med Foreldresupport på telefon 116 123

Eg treng ikkje vite kven du er eller kor du eller barnet ditt går i barnehage eller på skule. Du kan velje om du vil vere anonym eller ikkje når du er i kontakt med meg.

Eg lagrer nokre opplysningar sjølv om du vil vere anonym. Til dømes dato du tok kontakt, korleis du tok kontakt (SMS/e-post, osb), kven som tok kontakt (elev/ein ven/far/mor/lærar), om du/barnet går i barnehage eller kva trinn på skulen du går på, stikkord om kva situasjonen handlar om (til dømes utfrysing).

Ingen av opplysningane vi lagrar kan identifisere deg om du vil vere anonym.
Om du vil at eg skal følgje deg opp eller at eg lett skal finne igjen saken kan eg lagre kontaktinformasjonen din om du ønskjer det.

Eg gir ikkje ut opplysningar til andre. Eg sletter all informasjon etter 5 år.

Personvernerklæring for vestlandfylke.no

Rapportering og oversikt

Eg rapporterer årleg til politikarane i Vestland. Då fortel eg kor mange førespurnader eg har fått i løpet av skuleåret som gjekk.

Eg fortel dei kva type førespurnadar eg får og om det gjeld gutar, jenter, barnehage, ungdomsskule osb.

Eg fortel også om noko av det barn og unge opplev når eg held føredrag. Dette er sjølvsagt anonymisert.