Bestill nytt TT-kort

Har du defekt eller har mista TT-kortet kan du bestille nytt.

NB! Informasjon på denne sida gjeld deg som bur i det som før var Hordaland:

Når du bestiller eit nytt kort, blir det gamle kortet automatisk sperra.

VI sender deg eit nytt kort i posten innan 10-14 dagar.

Det er viktig at vi har rett adresse registrert på deg. Hugs å melde frå til oss når du flyttar.