Kva er saldoen på TT-kortet?

Her får du oversikt over kor mykje pengar du har på TT-kortet ditt. TT-kortet kan gje funksjonshemma i Vestland fylkeskommune økonomisk støtte til reiser.

NB! Informasjonen på denne sida gjeld berre deg som bur i tidlegare Hordaland. 

Trykk på "Sjekk saldo på TT-kortet" i den turkise boksen på denne sida. Du vil få saldo og dei siste transaksjonane på TT-kortet opplyst ved å tasta inn personnummeret ditt.

Kontofon

Du kan og få opplest saldoen ved å ringe kontofonen på tlf. 21514541. Du må då taste inn fødsels- og personnummeret ditt.