Orale bakteriar og lungehelse

Bakteriane i munnhola kan påverke sjukdomstilstand og inflammasjon andre stader i kroppen. I dette prosjektet undersøker vi om bakteriar frå munnhole og innemiljø påverkar lungehelse.

Vi beskriv bakterieflora i munnhole og støvprøvar frå deltakarar i to populasjonsbaserte europeiske lungehelsestudier (RHINESSA og ECRHS). Studiedeltakarane vert følgt opp med lungefunksjonsmålingar og endring i sjukdomsstatus over tid. Vi er også i gang med ein oral intervensjonsstudie kor vi undersøker om tannkjøttbehandling av pasientar med mild til moderat form for periodontitt vil gi ein betre lungefunksjon kort tid etter behandling. Denne studien er del av et doktorgradsprosjekt med Anders Røsland som PhD-student. Du kan lese meir om prosjektet her

Prosjektleiar og prosjektmedarbeidarar

  • Prosjektleiar: Forskar Randi J Bertelsen, Tk Vestland og UiB
  • Prosjektmedarbeidarar: Dagmar F. Bunæs, Stein Atle Lie, Ellen Berggreen, Anne Nordrehaug Åstrøm, Cecilie Svanes, Francisco Gomez Real, Hilde K Vindenes, Ane Johannessen, Rajesh Shigdel, Hesham Amin, Anders Røsland.

Eksterne organisasjonar

Prosjektet har samarbeidspartnarar frå fleire land i Europa, sjå  nettsida www.rhinessa.net

Publikasjoner

  • Association of oral bacteria with oral hygiene habits and self-reported gingival bleeding. Bertelsen RJ, Barrionuevo AP, Shigdel R, Lie SA, Lin H, Real FG, Ringel-Kulka T, Åstrøm AN, Svanes C. J Clin Periodontol 2022, 49 (8):768-781. doi: 10.1111/jcpe.13644
  • Exposure to Antibacterial Chemicals Is Associated With Altered Composition of Oral Microbiome. Vindenes HK, Lin H, Shigdel R, Ringel-Kulka T, Real FG, Svanes C, Peddada SD, Bertelsen RJ. Front Microbiol, 2022 28;13:790496. doi: 10.3389/fmicb.2022.790496.
  • Cow Farmers' Homes Host More Diverse Airborne Bacterial Communities Than Pig Farmers' Homes and Suburban Homes. Amin H, Šantl-Temkiv T, Cramer C, Vestergaard DV, Holst GJ, Elholm G, Finster K, Bertelsen RJ, Schlünssen V, Sigsgaard T, Marshall IPG. Front Microbiol. 2022 Jun 17;13:883991. doi: 10.3389/fmicb.2022.883991
  • Periodontal health status and lung function in two Norwegian cohorts. Barrionuevo AP, Real FG, Igland J, Johannessen A, Omenaas E, Franklin KA, Barrionuevo LP, Åstrøm AN, Svanes C, Bertelsen RJ. PLoS One, 2018; 13(1):e0191410. doi: 10.1371/journal.pone.0191410.
  • The association of gum bleeding with respiratory health in a population based study from Northern Europe. Real FG, Barrionuevo LP, Franklin K, Lindberg E, Bertelsen RJ et al. PLoS One 2016, 25;11(1):e0147518.