Oral helse hos pasienter med Autoimmunt polyendokrint syndrom type 1 (APS 1)

Målet med dette prosjektet er å måle, beskrive og følge opp oral helse i norske APS-1-pasientar.

Vi ønsker å danne et vitskapeleg grunnlag for å gi råd om oppfølging for denne pasientgruppa.

Prosjektleiar og prosjektmedarbeidarar

  • Prosjektleiar: Ileana-Mihaela Cuida Marthinussen
  • Prosjektmedarbeidarar: Siri Kvalheim, Cecilie G. Gjerde Gjengedal, Anne Åstrøm, Malin Victoria Jonsson, Lars Breivik, Bergithe Oftedal, Anette Wolff, Eystein Husebye

Eksterne organisasjonar

  • Universitetet i Bergen, Anette Wolff
  • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus, Eystein Husebye