Periodontitt og lymfefunksjon

Periodontitt er ein vanleg førekommande infeksiøs sjukdom som gir festetap på tenner. Pasienten sin eigen immunrespons initierer beinnedbrytinga. Nokre pasientar responderer dårleg på behandling trass i god munnhygiene og omfattande behandling. Lymfesystemet er viktig for immunresponsen.

Ved å undersøke gingival væske hos pasientane før, under og etter periodental behandling ønsker vi å få ny kunnskap om sjukdomsutvikling og tilheling. Vi håper òg at vi kan finne spesifikke biomarkørar for sjukdommen som kan gi klinikarane betre verktøy til å predikera sjukdomsutvikling. Hos pasientar som er behandlingsresistente ønsker vi å studera spesifikke gener som regulerer vekst og funksjon for lymfekara.

Prosjektleiar og prosjektmedarbeidarar

 • Prosjektleiar:
  Ellen Berggreen, TkVestland + UiB

 • Prosjektmedarbeidarar:
  • Forskar Athanasia Bletsa, TkVestland
  • Postdoc Hager Zein Elabdeen, TkVestland
  • Periodontist Ivana Pereira Nunes, TkVestland
  • Periodontist Sundus Saad Al-Zubaydi, TkVestland
  • Førsteamanuensis Dagmar Bunæs, IKO, UiB
  • Forskar Gerhard Sulo, TkVestland

Eksterne organisasjonar

 • Universitetet i Bergen, gruppe for hjarte- og sirkulasjonsforskning
 • Universitetet i Bergen, institutt for klinisk odontologi