Tilsette ved seksjon arkiv

Arnt Ola Fidjestøl

Seksjonssjef

Elin Storøstevik

Fagleiar Ikkje offentleg arkiv

Sigrun Espe

Fagleiar Kommunearkivordninga

Per Olav Bøyum

Seniorrådgjevar privatarkiv

Eirik Yung

Rådgjevar og fotograf

Hedvig Ølmheim

Rådgjevar og fotoarkivar

Karl Peder Mork

Rådgjevar musikk og stadnamn

Dorthea R. Alisøy

Rådgjevar kommunale arkiv - depotansvarleg

Espen Sæterbø

Seniorrådgjevar Kommunale arkiv - nyare arkiv, arkivdanning og personregister

Olav A. Haugen

Rådgjevar kommunale arkiv - eldre arkiv og formidling

Kristine Rohde

Seniorrådgjevar kommunale arkiv - avtalar og oppdrag, skada arkiv

profilbilde

Paul Sedal

Førstekonsulent

Kristian L. Skjellaug

Rådgjevar kommunale arkiv - elarkiv

Martin Swartling

Seniorrådgjevar digital infrastruktur (i permisjon)

Per Christian Underhaug

Rådgjevar digital kulturformidling (i permisjon)

Linn-Cecilie Salomonsen Sandanger

Prosjektmedarbeidar - Bevaringsplan for privatarkiv

Sigrid Solheim

Prosjektmedarbeidar

Anna Zubkova

Digitalisering

Anett Ytre-Eide

Digitalisering

Hege Mari Kolseth

Digitalisering

Kyrre Gallefoss Vangsnes

Arkivmedarbeidar