Regionalt forskingsfond Vestland

Regionale forskingsfond skal styrke forskingsevna i regionen gjennom tilskott til forsking og innovasjon og gjennom mobilisering til auka forskingsinnsats.

Regionalt forskingsfond (RFF) Vestland er under utvikling. Fylkespolitikarane skal vedta prioriteringar innafor ramma sett av Kunnskapsdepartementet i februar.  Styret for fondet er oppnemnd, og vil i starten av april ha klare planene for fondet sin aktivitet i 2020.  

RFF Vestland vil få eigen nettside, der det er meir detaljert informasjon om søknadsfrister, kva midler vi lysar ut, kven som kan søkje og så vidare.

Er du nysgjerring på kva regionale forskingsfond er, ønskjer informasjon om korleis du skal rapportere frå eit prosjekt, kontaktinformasjon mv. kan du sjå på nettsida til Regionalt forskingsfond Vestlandet