Søk tilskot frå Regionalt forskingsfond Vestland

Det kjem ikkje fleire utlysingar frå Regionalt forskingsfond (RFF) Vestland.

Stortinget vedtok i desember 2023 å ikkje vidareføre finansieringa av dei regionale forskningsfonda.

Nettsida til RFF Vestland vil likevel vere aktiv grunna alle dei pågåande prosjekta som skal rapportere dei kommande åra.