Søk tilskot frå Regionalt forskingsfond Vestland

Regionalt forskingsfond (RFF) Vestland lyser ut midlar til FoU prosjekt. Bedrifter, kommunar og forskingsorganisasjonar i fylket kan søkje.

Fondet støttar forsking som bidrar til innovasjon og verdiskaping i Vestland.

På nettsida til RFF Vestland kan du lese meir om utlysinga og få meir detaljert informasjon om kven som søkje, krav til søknader med vidare. Andre utlysingar av midlar vil også verte publisert der.