foto av to ungdomar som sit på toppen av Brandsøyåsen med utsikt over Florø

Sei meininga di om vegen vidare for Vestland

Korleis skal næringslivet og innbyggarane gjere gode klimagrep? Korleis sikrar vi arbeidsplassar og attraktive stadar i fylket vårt? Utviklingsplanen for Vestland 2020–2024 er ute på høyring, og 2. juni kan du sjå høyringsmøtet på nett.