Elev-PC

Alle elevar i vidaregåande skule må ha eigen PC. Du kan få ein rimeleg PC gjennom Vestland fylkeskommune når du skal kjøpe datamaskin.

Elev-PC for skuleåret 2020/2021

Informasjon om felles elev-PC for Vestland fylkeskommune skuleåret 2020/2021 kjem i løpet av våren 2020.

Elev-PC skuleåret 2019/2020

Fram til sommaren 2020 gjeld elev-Pc-ordningane for tidlegare Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar. 

Elev-Pc ordning for elevar i tidlegare Hordaland fylkeskommune fram til sommaren 2020

Elev-Pc ordning for elevar i tidlegare Sogn og Fjordane fylkeskommune fram til sommaren 2020