Politiske møte denne veka

Alle fire hovudutval hadde møte onsdag. Sjå opptak på nett-tv. Finans- , fylkes- og kontrollutvala hadde møte torsdag.

Møteserien over tre dagar, opphavleg planlagt til Sogndal 15. til 17. september, vart 8. september bestemt omgjort til digitale møte på grunn av korona-situasjonen.

16. september

Alle fire hovudutval: næring, opplæring og kompetanse, samferdsel og mobilitet og kultur, idrett og integrering hadde møte onsdag 16. september kl. 09.00.

Møta vart sendt på nett-TV. Sjå opptak ei eiga nettside for nett-TV 

17. september

Finansutvalet hadde møte tysdag 17. september kl. 09.00

Fylkesutvalet hadde møte torsdag 17. september etter at finansutvalet var ferdig. 

Kontrollutvalet hadde møte 17. september kl 11.00.