Politiske møte denne veka

Tre av hovudutvala har møte denne veka, i tillegg til trafikktryggingsutvalet og yrkesopplæringsnemnda.