Politiske møte denne veka

Alle fire hovudutval har møte onsdag. Finans- , fylkes- og kontrollutvala har møte torsdag.

Møteserien over tre dagar, opphavleg planlagt til Sogndal 15. til 17. september, vart 8. september bestemt omgjort til digitale møte på grunn av korona-situasjonen.

16. september

Alle fire hovudutval: næring, opplæring og kompetanse, samferdsel og mobilitet og kultur, idrett og integrering har møte onsdag 16. september kl. 09.00.

Møta blir sendt på nett-TV. Lenkjene vil bli lagt ut på ei eiga nettside for nett-TV på nettsida til Vestland fylkeskommune.

17. september

Finansutvalet har møte tysdag 17. september kl. 09.00

Fylkesutvalet har møte torsdag 17. september når finansutvalet er ferdig. 

Kontrollutvalet har møte 17. september kl 11.00.