Politiske møte denne veka

Fylkesutvalet har digitalt møte tysdag 30. november kl. 9. Andre møte blir i kontrollutvalet 29. november kl. 10, administrasjonsutvalet 29. november kl. 11 og rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 1. desember kl. 11.