Politiske møte denne veka

Det er møte i fylkesutvalet og finansutvalet 28. og 29. november. Tysdag 28. er det også møte trafikktryggingsutvalet.

Fylkesutvalet

Møtet i fylkesutvalet 28. og 29. november er på Scandic Voss på Voss. Det startar når møtet i finansutvalet (møtestart kl. 9.30) er ferdig. 

Program og sakliste for møtet i fylkesutvalet.

Møtet i fylkesutvalet blir sendt i nett-tv:

Dag 1: Opptak av møtet i fylkesutvalet 28. november
Dag 2: Opptak av møtet i fylkesutvalet 29. november 

Finansutvalet

Møtet i finansutvalet er òg på Scandic Voss på Voss. Det startar kl. 9.30 tysdag 28. november og held fram kl. 8.30 onsdag 29. november.

Møtet blir sendt i nett-tv:

Dag 1: Opptak av møtet i finansutvalet 28. november
Dag 2: Opptak av møtet i finansutvalet 29. november

Program og sakliste for møtet i finansutvalet.

Trafikktryggingsutvalet

Møtet i trafikktryggingsutvalet 28. november er digitalt og startar kl. 12.

Program og sakliste for møtet i trafikktryggingsutvalet.


Politiske møte førre veke

Vestland ungdomsutval

Vestland ungdomsutval har digitalt møte måndag 20. november. Møtet startar kl. 9. 

Program og sakliste for møtet i Vestland ungdomsutval.

Fylkeseldrerådet

Fylkeseldrerådet har møte på Vestlandshuset måndag 20. november. Møtet startar kl. 10.

Program og sakliste for møtet i fylkeseldrerådet.

Administrasjonsutvalet

Administrasjonsutvalet har møte på Vestlandshuset tysdag 21. november. Møtet startar kl. 9.

Program og sakliste for møtet i administrasjonsutvalet.

Reglementsutvalet

Reglementsutvalet har møte på Vestlandshuset tysdag 21. november. Møtet startar kl. 11.

Program og sakliste for møtet i reglementsutvalet.

Forhandlingsutvalet

Forhandlingsutvalet har møte på Vestlandshuset tysdag 21. november. Møtet startar kl. 13.

Saker til møtet blir lagt ut her når dei er klare.

Hovudutval for opplæring og kompetanse

Hovudutval  har møte på Vestlandshuset onsdag 22. november. Møtet startar kl. 9.

Program og sakliste for møtet i hovudutval for opplæring og kompetanse.

Nett-tv

Møtet vart sendt i nett-tv, og du kan sjå opptak av møtet på denne lenka.

Hovudutval for samferdsel og mobilitet

Hovudutvalet har møte på Vestlandshuset onsdag 22. novmeber. Møtet startar kl. 9.

Program og sakliste for møtet i hovudutval for samferdsel og mobilitet.

Hovudutval for kultur, idrett og inkludering

Hovudutvalet har møte på Vestlandshuset onsdag 22. november. Møtet startar kl. 9.

Program og sakliste for møtet i hovudutval for kultur, idrett og inkludering.

Hovudutval for næring

Hovudutvalet har møte på Vestlandshuset onsdag 22. november. Møtet startar kl. 9.

Program og sakliste for møtet i hovudutval for næring.