Politiske møte denne veka

Fylkesutvalet og finansutvalet skal ha møte på Ullensvang hotel, Lofthus i dagane 6. og 7. juni. Hovudutvala for kultur, idrett og inkludering, og samferdsel og mobilitet skal ha ekstramøte digitalt fredag 9. juni. Klagenemnda skal ha møte 9. juni kl. 9 på Kviknes hotel, Balestrand.