Skulerute

Her finn du den samordna skuleruta for dette og neste skuleår.

Samordna skulerute for 2020/2021

Samordna skulerute for 2021/2022

Ver merksam på at nokre av ferie- og fridagane kan variere for skulane i tidlegare Hordaland. Skulane følgjer i hovudsak kommunane si skulerute. Gå difor inn på skulen si nettside for å finne oversikt over ferie- og fridagar.