Oppfølgingstenesta (OT)

Oppfølgingstenesta (OT) arbeider for at ungdom skal få tilbod om opplæring, arbeid eller anna sysselsetting. Vi gir derfor utdannings- og yrkesrettleiing.

OT er ein del av Rettleiingstenesta i Vestland fylkeskommune.

For å har rett til tenestene våre, må du ha rett til vidaregåande opplæring og vere mellom 16 og 21 år. I tillegg må eit av desse punkta passe for deg i inneverande skuleår:

  • Du har takka nei til offentleg skuletilbod
  • Du tar ut eit venteår eller eit friår
  • Du har ikkje søkt/fått skule- eller læreplass 
  • Du har avbrote vidaregåande opplæring

Dersom eit av desse 4 punkta gjeld for deg, vil vi gjerne at du tar kontakt. 

Kontaktinformasjon og meir om rettleiingstenesta.