Elev- og lærlingombodet

Det er to elev- og lærlingombod i Vestland fylkeskommune: Sigrid Isdal og Venke Nordeide.

Vi  jobbar for at du som er elev, lærling eller lærekandidat får oppfylt rettane dine.

Hos oss kan du få råd, rettleiing og støtte. Vi kan følgje opp saka di og vere med på å kvalitetssikre opplæringa i skule og bedrift.

Vi skal også vere ein pådrivar for at dei som jobbar med vidaregåande opplæring oppfyller pliktene dei har etter opplæringslova.

Du kan trygt snakke med oss. Vi har teieplikt, det vil seie at vi ikkje går vidare med det du fortel oss utan at du ønskjer det sjølv.

Kontakt

Du kan ta kontakt med oss på mange ulike måtar. Vi vil helst snakke med deg, for det er ikkje så lurt å sende sensitiv informasjon på e-post eller sosiale media.

Om du ikkje vil ringe til oss, kan du sende telefonnummeret ditt til dømes på SMS, e-post eller messenger, så kan vi ringe deg.

Du finn oss på sosiale medier også:

Facebook

Snapchat: elombud

Instagram: Ombod Vestland

Meir informasjon til deg som er elev

Meir informasjon til du som er lærling