Inntaksreglar og opplæringsrett

Som hovudregel er inntak til vidaregåande opplæring basert på karakterpoeng. Du som er busett i Vestland fylke kan søkje skuleplass i heile fylket, men til Vg1 vil du bli prioritert til skular i det inntaksområde du bur i.