Referat frå regionalt planforum

Det vert skrive referat frå møta i regionalt planforum. Referatet vert normalt lagt ut på nettsida for regionalt planforum innan ei veke etter møtet.

Forslag til referat skal sendast møtedeltakarane for gjennomlesing og kontroll – med rask tilbakemelding – før det vert offentleggjort. Referatet er ikkje formelt bindande, men skal så langt det er råd gje tydelege signal til kommunen.