Referat

Det vert skrive referat frå møta i regionalt planforum. Referatet vert normalt lagt ut på nettsida for regionalt planforum innan ei veke etter møtet.

Forslag til referat skal sendast møtedeltakarane for gjennomlesing og kontroll – med rask tilbakemelding – før det vert offentleggjort. Referatet er ikkje formelt bindande, men skal så langt det er råd gje tydelege signal til kommunen.

08.12.2020 Regional plan for innovasjon og næringsutvikling.pdf

08.12.2020 Klima-, energi- og miljøplan Bjørnafjorden kommune.pdf

01.12.2020 Områderegulering Hystadgardane.pdf

01.12.2020 Samfunnsdel Sogndal kommune.pdf

17.11.2020 Områderegulering Indre Laksevåg.pdf

17.11.2020 Referat KDP Sveio sentrum.pdf

20.10.2020 Detaljregulering næring Ortnevik.pdf

29.09.2020 KDP Sagvåg og Litlabø.pdf

08.09.2020 - Statens Vegvesen - kommunedelplan for rv. 5 Erdal - Naustdal.pdf

16.06.2020 - Solund kommune - kommuneplanens arealdel.DOCX

09.06.2020 - Gloppen kommune - arealdel til kommuneplanen.pdf

26.05.2020 - Bergen kommune - områderegulering Laksevågneset.docx

26.05.2020 - områderegulering Øystese sentrum - Kvam herad.DOCX

12.05.2020 - Sogndal kommune - kommunal planstrategi.pdf

12.05.2020 - Hyllestad kommune - kommuneplanen sin arealdel.pdf

28.04.2020 - Vestland fylkeskommune - regional plan for verdiskaping og innovasjon.pdf

28.04.2020 - Øygarden kommune - kommunal planstrategi.pdf

21.04.2020 - Sunnfjord kommune - kommuneplanen sin samfunnsdel.pdf

21.04.2020 - Aurland kommune - detaljreguleringsplan Brekke - Nigarden.pdf

31.03.2020 - Bergen kommune - strategisk planprogram for Loddefjord

18.02.2020 - Alver kommune - kommuneplanen sin samfunnsdel

18.02.2020 - Ullensvang kommune - kommuneplanen sin samfunnsdel

11.02.2020 - Vestland fylkeskommune - regional planstrategi

11.02.2020 - Alver kommune - Fv. 564 Fløksand-Vikebø

28.01.2020 - Kvinnherad kommune - kommuneplanen sin samfunnsdel

28.01.2020 - Bømlo kommune - kommuneplanen sin arealdel

21.01.2020 - Sogndal kommune - reguleringsplan Amlabukti

21.01.2020 - Sogndal kommune - reguleringsplan Rindabotn