Møteplan

Regionalt planforum har møter to ganger i måneden, forutsatt at det er meldt inn saker. 

I utgangspunktet vert det halden møte andre tysdagen i måneden i Leikanger, og den fjerde tysdagen i måneden i Bergen. Det vert lagt til rette for deltaking gjennom videokonferanse for dei som ønskjer det.

Ein finn møteplan i menyen under.

Dato Stad Tid Kommune Sak
21. januar Leikanger 10.00 - 15.00 Sogndal Reguleringsplanar for Rindabotn og Amlabukti
28. januar Bergen 10.00 - 12.00
13.00 - 15.00
Kvinnherad
Bømlo
KPS
Planprogram KPA
11. februar Bergen 10.00 - 12.00
13.00 - 15.00
Alver
Vestland FK
Fv. 564 Fløksand - Vikebø
Regional planstrategi
18. februar Bergen 10.00 - 12.00
13.00 - 15.00
Alver
Ullensvang
Planprogram KPS
KPS
17. mars Leikanger      
31. mars Bergen 10.00 - 12.00
13.00 - 15.00
Kvam herad
Bergen kommune
Reg.plan Øystese sentrum
Strategisk planprogram Loddefjord
21. april Leikanger      
28. april Bergen 10.00 - 12.00 Øygarden Planstrategi
12. mai Leikanger      
26. mai Bergen      
9. juni Leikanger 13.00 - 15.00 Gloppen KPA
16. juni Bergen