Møteplan

Regionalt planforum har møte to gonger i månaden, så lenge det er meldt inn saker.

Møte i regionalt planforum vert i utgangspunktet gjennomført som digitale møte. 

Møteplan våren 2022

Møteplan hausten 2021

Møteplan våren 2021

Møteplan hausten 2020

Møteplan våren 2020