Møteplan

Regionalt planforum har møte to gonger i månaden, så lenge det er meldt inn saker.

I utgangspunktet har vi møte på Leikanger andre tysdag i månaden i Bergen fjerde tysdag i månaden. Vi legg til rette for å delta på videokonferanse for dei som ønskjer det.

Møteplan våren 2021

Møteplan hausten 2020

Møteplan våren 2020